Frantz - Datadrevet rekruttering

Jurister og advokater

Jurist for offentlige anskaffelser – Hovedorganisasjonen KA – Cruit

Jurist for offentlige anskaffelser søkes for tidenes største kulturminnesatsning Les mer Kirkebevaringsfondet er tidenes største kulturminnesatsning hvor 10 milliarder kroner skal benyttes til istandsetting av kulturhistoriske verdifulle kirkebygg. Programsekretariatet for Kirkebevaringsfondet vil ledes av Riksantikvaren med en stab lokalisert i Trondheim. I tillegg vil sekretariatet suppleres med ressurser fra Hovedorganisasjonen KA og Kirkerådet. Nå søker […]

Advokatene Smith og Jentoft – Advokat

Advokatene Smith, Jentoft & Co er et advokatfellesskap som driver fra lyse og meget godt plasserte lokaler i Bodø sentrum. Kontorfellene driver allsidig juridisk praksis innenfor flere juridiske områder, men med hovedvekt på personrett, straff og  fast eiendoms rettsforhold. Da en av våre advokater forlater vårt kontorfellesskap for overgang til en stilling som advokat i […]

Group Chief Legal & Compliance Officer (CLCO) – Jemco Executive

TRANSPORT · OSLO Group Chief Legal & Compliance Officer (CLCO) Join The Team at Viking Assistance Group! Read more ▽ Viking Assistance Group Viking Assistance Group stands as a cornerstone in the Nordics, offering assistance services since 1956. With a widespread presence across Denmark, Sweden, Norway, Finland, and Estonia, we ensure that individuals and businesses […]

Scroll to top