Hvorfor datadrevet kandidatsøk?

Vi har høstet og analysert data spesifikt for stillingsannonsering siden 2018 og tallenes tale gir presise svar. De siste analysene våre er basert på:

 • 8 000 oppdrag
 • 100 millioner annonsekroner
 • 300 millioner datapunkter

Det store volumet av data er helt unikt for stillingsannonsering og resultatene er signifikante.

Vi har kjørt mange ulike analyser og testet ulike hypoteser de siste årene. Særlig relevant er det å se på sammenligningen av tradisjonell målretting versus datadrevet kandidatsøk. Med tradisjonell målretting menes målretting slik “alle” kan gjøre i de ulike kanalene. Med datadrevet kandidatsøk forsterkes den tradisjonelle målrettingen med datapunkter fra Frantz.

Frantzdata er strukturert i et målgruppehierarki skreddersydd for stillinger. Hensikten er å kunne dokumentere kandidatreisen. På samme måte som det i generell markedsføringsteori ofte snakkes om kundereisen, er det i vårt tilfelle interessant å analysere potensielle søkeres reise fra de ser annonsen første gang frem til de søker på stillingen – kandidatreisen.

Vi har bygget opp målgruppehierarkiet vårt etter følgende prinsipp: 

Fag/bransje – Stilling – Spesialitet

På det øverste nivået har vi fag/bransje, f.eks. bygg og anlegg. Det neste nivået er stilling, f.eks. ingeniør, før vi ev. kan legge på spesialiteter, som f.eks. byggeleder. Datainnsamlingen skjer på alle nivåer. 

Med datadrevet kandidatsøk er fokuset flyttet fra medieorientering til målgruppeorientering. Det er effektmålinger på målgruppene som skal avgjøre hvilke medier/kanaler du skal bruke for å nå ut til de potensielle søkerne.

Effektmålingene gjøres på ulike parametre:

 • Ytre faktorer: klikk, visninger og CTR
 • Kvalitet 2: tiden kandidaten bruker på innholdet
 • Kvalitet 1: skrollinger, klikk på informasjonsknapper, videovisninger o.l.
 • Konverteringer: klikk på søknadsknapp

Ytre faktorer sier noe om hvor godt annonsen treffer i den spesifikke målgruppen, om spredningen og budskapets fortreffelighet generelt. 

Kvalitetsparametrene dokumenterer nettadferden. Kvalitet 2 representerer kandidater som har klikket på annonsen og godkjent GDPR-varselet og indikerer en interesse fra målgruppen. Kvalitet 1 er en ytterligere spissing av kvalitetsmålingene og forteller om kandidaten har fått med seg innholdet/lest teksten. Denne beviser i større grad interessen. Samlet sett gir kvalitetsmålingene våre en unik innsikt i hvor godt annonsen og budskapet treffer kandidatene og om de finner budskapet interessant. 

Visuelt kan kandidatreisen gjennom datadrevet kandidatsøk dokumenteres slik:

Løpende målinger der resultatene også sammenlignes med resultater fra tilsvarende kampanjer mot samme målgruppen, gir deg mulighet til å gjøre justeringer og optimaliseringer underveis i kampanjeperioden. Slik får du mest mulig igjen for annonsekronene samtidig som løpende kvalitetsmålinger sikrer at du får innsikt i effekten og kan gjenbruke det som faktisk fungerer. 

Våre analyser viser at datadrevet kandidatsøk gir følgende resultater:

 • Inntil 88 % økt annonseeffekt
 • Trafikkvaliteten øker med hele 40 %
 • Konverteringsraten øker tilsvarende med 35 %
 • 30 % lavere kostnad per konvertering

Datadrevet kandidatsøk er sporing av kandidatreisen – der innsamling og analyse av data gir deg innsikt i og kontroll over annonseringen. Slik kan du som rekrutterer ta datadrevne beslutninger før, under og etter kampanjeperioden.

Nysgjerrig?

Ønsker du å vite hvordan datadrevet kandidatsøk kan løse dine rekrutteringsutfordringer?
Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

Play Video