Hvorfor datadrevet kandidatsøk?

Norges råeste mediekjøpsplattform for rekruttering

Frantz er Norges råeste mediekjøpsplattform for deg som skal rekruttere. Vi har utviklet en HR-teknologi som sikrer at du når ut til relevante kandidater for stillingen din i større grad enn ved bruk av tradisjonell utlysning.

En mediekjøpsplattform lar deg kjøpe annonser i flere ulike medier (digitale eller tradisjonelle medier) og kanaler (sosiale medier, bannerannonser på nettsteder og i -aviser m.m.) på ett sted. Du slipper å gjøre medievalg basert på magefølelse og synsing. Frantz Tech lar deg ta datadrevne medievalg. Dette gjør profilering av stillinger enklere for deg som skal rekruttere.  

Hva er Frantz Tech?

Frantz Tech er en HR-teknologi som identifiserer relevante kandidater gjennom innsamlet data på bransjespesifikke målgrupper. Dette gjør at du som skal rekruttere når ut til et mer relevant publikum enn du gjør ved bruk av tradisjonell utlysning. 

I tillegg til å identifisere relevante kandidater, gir Frantz Tech en innsikt i hva kandidatene gjør etter de har sett stillingen i sosiale medier eller på nettsteder og i nettaviser. Innsikten i hva kandidatene gjør etter de har sett stillingen illustreres i det vi kaller for en atferdstrakt.

Identifisering av relevante kandidater

HR-teknologien vår samler inn data på bransjespesifikke målgrupper. Kort forklart betyr dette at vi samler inn datapunkter på kandidater som har gjort mer enn å bare klikke på en annonse. Dette gjør at vi kan målrette annonser mot dem som allerede har vist interesse for en gitt stilling i en gitt bransje. Data som brukes til målretting er alltid fersk data fra de siste 90 dager.

Eksempel:
Skal du rekruttere en sykepleier gjør Frantz Tech det mulig å målrette stillingen mot et publikum som har vist interesse for stillinger som sykepleier de siste 90 dagene. Dette sikrer at stillingen din når ut til et relevant publikum. 

Hva er en atferdstrakt?

Atferdstrakten er en visualisering av effektmålingene. Den viser hvor mange relevante besøkende stillingsteksten har hatt og med dette hvor godt vi treffer målgruppen. Atferdstrakten gir oss en innsikt som vi tar i bruk for å analysere og optimalisere en rekrutteringskampanje. Samtidig gir atferdstrakten deg som kunde en konkret oversikt over interessen for stillingen du skal rekruttere til.

Atferdstrakten avslører hvor mange som har vist interesse for stillingen målinger av aktive handlinger på kampanjesiden hvor stillingsteksten er. 

Aktivitetene vi måler er for eksempel:

 • Klikk
 • Scrollbevegelser ned på siden
 • Tid brukt på siden

*Kampanjesiden er nettsiden hvor stillingsteksten er.

Markedsføring på tvers av kanaler

Innsikten vi henter fra hver av kanalene vi benytter kan vi bruke for å treffe samme og tilsvarende kandidater også i andre kanaler. Dette får vi til fordi vi samler målgruppedata på lik måte på tvers av kanalene.

Nå ut til kandidatene der de er

Innsikten som samles inn av Frantz Tech gjør det mulig å ta datadrevne beslutninger for hvilke kanaler annonsen skal promoteres i. Dette sikrer at du når ut til relevante kandidater i kanalene de bruker. 

Resultat av datadrevet kandidatsøk:

0 %
Økt annonseeffekt
0 %
Økt trafikkvalitet
0 %
Økt konverteringsrate
0 %
Lavere konverteringskostnad

Vi har høstet og analysert data spesifikt for stillingsannonsering siden 2018 og tallenes tale gir presise svar. De siste analysene våre er basert på:

 • 8 000 oppdrag
 • 100 millioner annonsekroner
 • 300 millioner datapunkter

Det store volumet av data er helt unikt for stillingsannonsering og resultatene er signifikante.

Vi har kjørt mange ulike analyser og testet ulike hypoteser de siste årene. Særlig relevant er det å se på sammenligningen av tradisjonell målretting versus datadrevet kandidatsøk. Med tradisjonell målretting menes målretting slik “alle” kan gjøre i de ulike kanalene. Med datadrevet kandidatsøk forsterkes den tradisjonelle målrettingen med datapunkter fra Frantz.

Frantzdata er strukturert i et målgruppehierarki skreddersydd for stillinger. Hensikten er å kunne dokumentere kandidatreisen. På samme måte som det i generell markedsføringsteori ofte snakkes om kundereisen, er det i vårt tilfelle interessant å analysere potensielle søkeres reise fra de ser annonsen første gang frem til de søker på stillingen – kandidatreisen.

Vi har bygget opp målgruppehierarkiet vårt etter følgende prinsipp: 

Fag/bransje – Stilling – Spesialitet

På det øverste nivået har vi fag/bransje, f.eks. bygg og anlegg. Det neste nivået er stilling, f.eks. ingeniør, før vi ev. kan legge på spesialiteter, som f.eks. byggeleder. Datainnsamlingen skjer på alle nivåer. 

Med datadrevet kandidatsøk er fokuset flyttet fra medieorientering til målgruppeorientering. Det er effektmålinger på målgruppene som skal avgjøre hvilke medier/kanaler du skal bruke for å nå ut til de potensielle søkerne.

Effektmålingene gjøres på ulike parametre:

 • Ytre faktorer: klikk, visninger og CTR
 • Kvalitet 2: tiden kandidaten bruker på innholdet
 • Kvalitet 1: skrollinger, klikk på informasjonsknapper, videovisninger o.l.
 • Konverteringer: klikk på søknadsknapp

Ytre faktorer sier noe om hvor godt annonsen treffer i den spesifikke målgruppen, om spredningen og budskapets fortreffelighet generelt. 

Kvalitetsparametrene dokumenterer nettadferden. Kvalitet 2 representerer kandidater som har klikket på annonsen og godkjent GDPR-varselet og indikerer en interesse fra målgruppen. Kvalitet 1 er en ytterligere spissing av kvalitetsmålingene og forteller om kandidaten har fått med seg innholdet/lest teksten. Denne beviser i større grad interessen. Samlet sett gir kvalitetsmålingene våre en unik innsikt i hvor godt annonsen og budskapet treffer kandidatene og om de finner budskapet interessant. 

Visuelt kan kandidatreisen gjennom datadrevet kandidatsøk dokumenteres slik:

Løpende målinger der resultatene også sammenlignes med resultater fra tilsvarende kampanjer mot samme målgruppen, gir deg mulighet til å gjøre justeringer og optimaliseringer underveis i kampanjeperioden. Slik får du mest mulig igjen for annonsekronene samtidig som løpende kvalitetsmålinger sikrer at du får innsikt i effekten og kan gjenbruke det som faktisk fungerer. 

Våre analyser viser at datadrevet kandidatsøk gir følgende resultater:

 • Inntil 88 % økt annonseeffekt
 • Trafikkvaliteten øker med hele 40 %
 • Konverteringsraten øker tilsvarende med 35 %
 • 30 % lavere kostnad per konvertering

Datadrevet kandidatsøk er sporing av kandidatreisen – der innsamling og analyse av data gir deg innsikt i og kontroll over annonseringen. Slik kan du som rekrutterer ta datadrevne beslutninger før, under og etter kampanjeperioden.

Nysgjerrig?

Ønsker du å vite hvordan datadrevet kandidatsøk kan løse dine rekrutteringsutfordringer?
Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

Play Video