Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Revisorer og regnskapsrådgivere

Økonomirådgiver – Viken senter – Jobbnorge ID 205817

Vi ønsker oss en Økonomirådgiver Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Ved Viken senter jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer. Her får du en vakker arbeidsplass med en unik atmosfære, og gode muligheter for medvirkning og utvikling.  Du får fagansvar for økonomi i stiftelsen. Arbeidsdagene dine vil bestå av arbeid med budsjettprosesser, prognoser og […]

Sortland kommune – Spesialpedagog

Vi søker en inkluderende Spesialpedagog Sortland ungdomsskole søker en inkluderende, tydelig, positiv, modig og profesjonell spesialpedagog, som benytter seg av varierte tilnærmingsmåter og som har evne og vilje til tett samarbeid med trinnets lærere. Det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen har fokus på ledelse av elevers læring. Vektlegging av inkludering og utvikling av en positiv skolekultur preget […]

Sortland kommune – Sykepleier 100 % stilling til legetjenesten

Søker dyktig og erfaren Sykepleier 100 % stilling til legetjenesten Det er ledig fast stilling på 100 % ved legetjenesten i Sortland Legekontorene i Sortland har til sammen 14 legehjemler + turnuslege fordelt på to kontorer tilknyttet Rådhus II. Parkveien legekontor har 9 legestillinger og 7 årsverk som hjelpepersonell. Blåbyen legekontor har 6 legestillinger og […]

Yapril – Odd Berg AS – Regnskapsmedarbeider

Er du vår nye regnskapsmedarbeider? Søk stillingen Har du lyst til å jobbe i et allsidig og solid konsern som både har sterke tradisjoner og ambisjoner for fremtiden? En av våre regnskapsmedarbeidere i Odd Berg AS skal gå av med pensjon, og vi håper du er hennes etterfølger.  Les mer om stillingen Arbeidsoppgaver: Regnskapsføring, avstemming […]

Sortland kommune – Økonomirådgiver

Vi søker dyktig og utviklingsorientert Økonomirådgiver Det er ledig 100 % fast stilling som økonomirådgiver i Sortland kommune. Vi søker etter rådgiver som sammen med kollegaene skal løse avdelingen sine totale oppgaver, tilrettelegge for gode rutiner, arbeidsprosesser og beslutningsgrunnlag som samlet sett sikrer god regnskapskvalitet og økonomistyring i kommunen. Stillingen er i økonomiavdelingen, og har […]

Riksrevisjonen – Vi sjekker staten – vil du være med på laget?

Vi sjekker staten – vil du være med på laget? Finansielle revisorer til hovedkontoret og våre regionkontorer Er du vår nye finansielle revisor? Vi søker etter både deg som er nyutdannet og deg som har erfaring fra arbeidsområdet finansiell revisjon. Vi har et arbeidsmiljø med høy trivsel og stort engasjement. Du må regne med noe […]

Yapril – Kvitebjørn Varme – Økonomi- og regnskapssjef

Økonomi- og regnskapssjef Søk stillingen Sentral posisjon i bærekraftig energiselskap. Dersom du er opptatt av bærekraft knyttet til både miljø, arbeidsmiljø og ikke minst økonomi, så er dette sannsynligvis arbeidsplassen for deg. Vi har en klar ambisjon om at all fjernvarme i Tromsø skal produseres av fornybare energikilder. Med betydelige investeringer i varmesentraler og et […]

Riksrevisjonen – Vil du lede regnskapsrevisjonen av kunnskapssektoren i Staten?

Vil du lede regnskapsrevisjonen av kunnskapssektoren i Staten? Vi søker en fremtidsrettet seksjonsleder Vi søker en engasjert leder for en av seksjonene i regnskapsrevisjonen. Seksjonen har ansvar for regnskapsrevisjon av Kunnskapsdepartementet og ca. halvparten av de underliggende virksomheter, samt et overordnet ansvar for revisjon av statsregnskapet på kunnskapssektoren. Ansvaret for regnskapsrevisjonen på kunnskapssektoren er delt […]

Riksrevisjonen – Vi sjekker statlige selskaper – vil du bli med på laget?

Vi sjekker statlige selskaper – vil du bli med på laget? Dyktige medarbeidere til forvaltningsrevisjon/selskapskontroll For å gjennomføre undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper, søker vi etter dyktige, engasjerte og initiativrike medarbeidere. Stillingene er lagt til seksjonen som blant annet har ansvar for kontroll med forvaltning av statens interesser […]

Riksrevisjonen – Vil du lede den faglige utviklingen av finansiell revisjon av Staten?

Vil du lede den faglige utviklingen av finansiell revisjon av Staten? Vi søker en engasjert leder for støtte- og utviklingsavdelingens seksjon for metodestøtte til finansiell revisjon. Seksjonen har en sentral rolle i Riksrevisjonens finansielle revisjon av statsregnskapet og den samarbeider tett med regnskapsrevisjonsavdelingene. Les mer Seksjonen har medarbeidere med spisskompetanse innen finansiell revisjonsmetodikk, statlig regnskap, […]

Scroll to top