Linstow rigger for videre vekst

Linstow har klare mål om fortsatt vekst i Norge, og styrker teamet sitt ytterligere med to stillinger:

Konserncontroller

Konsernregnskapssjef

 

Søknadsfrist: Snarest

Steder folk har lyst til å bo, jobbe
og møtes

Vi vet at bygg påvirker livskvalitet, samhandling og samfunnsutvikling. Som heleid selskap av A. Wilhelmsen AS har vi et langsiktig perspektiv, og jobber hele tiden med å videreutvikle bygg og steder til beste for kunder, brukere og miljøet. Det innebærer blant annet at vi utvikler og implementerer nye konsepter gjennom hele livsløpet, tilrettelegger for god sammensetning av leietakere og implementerer ny teknologi og løsninger som øker verdi. I tillegg jobber vi med Sintef for å utvikle tiltak som kan gi økt inkludering og aktivitet – uansett livssituasjon, alder og funksjonsevne.

Linstow har lang erfaring med å utvikle attraktive bygg, bydeler og destinasjoner. Vi setter sammen fler-faglige team for å utvikle løsninger der mennesker og miljø står i sentrum. Våre medarbeidere har vært sentrale i utviklingen av blant annet Aker Brygge, Bjørvika, Deichman, Nasjonalmuseet og Fornebu. I utlandet har vi skapt attraktive hoteller og destinasjoner blant annet i Riga og Tallin.

Målet er å skape verdi både for enkeltmennesker – og samfunnet som helhet.

Vi bidrar til å skape god livskvalitet og gode samfunn

  • 30 personer i Linstow AS
  • Verdi eiendomsportefølje: 15 MRD NOK
  • Eiendomsportefølje:
    • Norge: 165.000 kvm
    • Konsern (inkludert Norge): 550.000 kvm
    • I tillegg kommer utviklingsmuligheter med 800.000 kvm

Konserncontroller

I Linstow handler eiendom om å bidra positivt til vekst og utvikling for samfunn, nabolag og hver enkelt av oss. Bygg påvirker oss, og vi tar derfor et utvidet bærekraftsansvar med oss i både nye og eksisterende eiendommer.

Som konserncontroller vil du støtte konsernregnskapssjefen og CFOen sine ansvarsområder, og ha totalansvaret for styringsdokumenter og compliance. Du vil ha en nøkkelrolle som prosjektleder for interne prosesser som er knyttet til virksomhetsstyring. I tillegg vil du ha ansvaret for å lede og koordinere arbeid knyttet til taksonomi- og bærekraftsrapportering sammen med bærekraftsansvarlig i selskapet. Du vil også bidra i den generelle økonomiske oppfølgingen i konsernet.

Vi ser etter deg med minimum tre års erfaring fra revisjon, eller tilsvarende rolle fra relevant bransje. Videre har du erfaring med compliance og regnskap, og har relevant høyere økonomisk utdanning. Du har god systemforståelse, solide Excel og Power Point kunnskaper og behersker norsk og engelsk godt.   

Som person er du fremoverlent og trives med prosjektstyring og regnskap, og kan identifisere deg med våre verdier, visjoner og mål. I tillegg er du analytisk, strukturert og har god forretningsforståelse. 

Hvorfor Linstow?
Linstow har lange tradisjoner og et høyt investeringstempo den siste tiden gjør at vi nå vokser raskere enn på veldig mange år. I Linstow jobber vi med de mest spennende utviklingsprosjektene i bransjen. Med en eiendomsportefølje på 15 mrd fordelt på 550 000 kvm har vi en sterk posisjon i markedet. Linstow har 45 datterselskaper i Norge og utlandet. I tillegg har Linstow eierandeler i flere store, deleide konsern som Oslo S Utvikling, Bergen Lufthavn Utvikling og Agnes Utvikling. Linstow er også ansvarlig for regnskapsførsel i alle de deleide konsernene. Vi er 30 ansatte i Oslo og nesten 1 000 ansatte i konsernet.  

Linstow er en solid arbeidsgiver som verdsetter kloke og engasjerte medarbeidere, og legger til rette for utvikling og vekst. Vi har et meget godt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og er sentralt plassert i nye kontorer på Adamstuen i Oslo.

GreatPeople bistår Linstow i rekrutteringsprosessen. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med; 
Recruitment Manager, Christer Kihlmanck@greatpeople.no / +47 992 40 491 eller
Senior Researcher, Anne-Sophie Tvegård; ast@greatpeople.no / +47 988 76 850 

Arbeidssted: Ullevålsveien 68, bygg nr. 7, 0454 OSLO

Vi ser frem til å høre fra deg!

Christer Kihlman
Recruitment Manager
ck@greatpeople.no
+47 992 40 491

Anne-Sophie Tvegård
Senior Researcher
ast@greatpeople.com
+47 988 76 850

Konsernregnskapssjef

I Linstow går vi på jobb for å skape steder der folk har lyst til å bo, jobbe og møtes. Vår ambisjon er å bidra til god livskvalitet – og gode samfunn, og vi har lang erfaring med å utvikle attraktive bygg, bydeler og destinasjoner.

Vi setter sammen fler-faglige team for å utvikle konsepter – og løsninger der mennesker og miljø står i sentrum. Vi vet at bygg påvirker livskvalitet, samhandling og samfunnsutvikling.

Som heleid selskap av Awilhelmsen har vi et langsiktig perspektiv, og jobber hele tiden med å videreutvikle bygg og steder til beste for kunder, brukere og miljøet. Målet er å skape steder som skaper verdi både for enkeltmennesker – og samfunnet som helhet.

I Linstow handler eiendom om å bidra positivt til vekst og utvikling for samfunn, nabolag og hver enkelt av oss. Bygg påvirker oss, og vi tar derfor et utvidet bærekraftsansvar med oss i både nye og eksisterende eiendommer.

Vi søker en konsernregnskapssjef, og vi tror det kan være deg.

Vi ser etter deg med solid erfaring med regnskap, skatt, mva, konsolidering og finansiell rapportering samt erfaring fra eiendomsbransjen. Du har relevant høyere utdanning, og har fortrinnsvis arbeidet med internasjonal skatt- og regnskapsrett.

Som konsernregnskapssjef vil du ha totalansvaret for konsernets regnskap, finansielle rapportering
og økonomistyring. Du vil ha et særskilt ansvar for konsolidering av regnskap for våre heleide selskaper i Baltikum og Norge, samt våre deleide konsern. Vi rapporter etter både NGAAP og IFRS. Videre vil du ha ansvaret for internkontroll og regulatorisk rapportering. Du vil også ha det overordnede ansvaret for videreutvikling av våre økonomisystemer og forbedring av eksisterende og nye styringsverktøy. Du vil ha et lederansvar for vårt regnskapsteam i Norge og jobbe tett med våre utenlandske økonomiavdelinger. Konsernregnskapssjefen rapporter til CFO.

Som person trives du med å ha ansvar og lede andre mennesker, og kan identifisere deg med våre verdier, visjoner og mål. I tillegg er du fremtidsrettet, har god forretningsforståelse og et kommersielt tankesett.

Hvorfor Linstow?
Linstow har lange tradisjoner og et høyt investeringstempo den siste tiden gjør at vi nå vokser raskere enn på veldig mange år. I Linstow jobber vi med de mest spennende utviklingsprosjektene i bransjen. Med en eiendomsportefølje på 15 mrd fordelt på 550 000 kvm har vi en sterk posisjon i markedet. Linstow har 45 datterselskaper i Norge og utlandet. I tillegg har Linstow eierandeler i flere store, deleide konsern som Oslo S Utvikling, Bergen Lufthavn Utvikling og Agnes Utvikling. Linstow er ansvarlig for regnskapsførsel i alle de deleide konsernene. Vi er 30 ansatte i Oslo og nesten 1 000
ansatte i konsernet.

Linstow er en solid arbeidsgiver som verdsetter kloke og engasjerte medarbeidere, og legger til rette for utvikling og vekst. Vi har et meget godt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og er sentralt plassert i nye kontorer på Adamstuen i Oslo.

GreatPeople bistår Linstow i rekrutteringsprosessen. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med; 
Recruitment Partner, Sigurd A. Leirvaag; sal@greatpeople.no / +47 911 67 523 eller
Senior Researcher, Anne-Sophie Tvegård; ast@greatpeople.no / +47 988 76 850 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Sigurd A. Leirvaag
Recruitment Partner
sal@greatpeople.no
+47 911 67 523

Anne-Sophie Tvegård
Senior Researcher
ast@greatpeople.com
+47 988 76 850

Dersom disse stillingene ikke passer for deg og du er interessert i andre stillinger, kontakt oss HER

Vi gjør rekruttering enklere. Vi hjelper ledere realisere strategier ved å gjøre rekruttering enklere.

Bedre rekruttering gjennom GreatPeople
GreatPeople er eksperter på rekruttering av de fremste spesialister og ledere. GreatPeople kombinerer ekspertise med innovative løsninger og ny teknologi for å komme i dialog med de aller beste raskere. Vi skreddersyr løsninger for etablerte konsern, startups og selskaper i sterk vekst, enten du søker den ene eksperten på teamet eller ønsker å ansette et helt team.

Konserncontroller – Linstow – Great people