Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Drift, vedlikehold

HDO – Ledige stillinger – IT

Landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) HDO eier, drifter og forvalter dagens primære kommunikasjonsløsninger for telefoni- og radiokommunikasjon med tilhørende materiell for alle landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Løsningene kjennetegnes ved at helsetjenesten settes i stand til å kommunisere med publikum på 113 og 116 117, samt kommunisere via nødnett internt […]

Helse Nord IKT – Konsulenter – Brukerstøtte

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Helse Nord IKT – Konsulenter – Seniorkonsulenter – Kliniske systemer

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Brønnøysundregistrene – Asset Manager

Asset Manager Vil du jobbe med verdivurderinger og forvaltning av våre IT-aktiva? Vi har behov for å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet, og bygger opp en ny prosess for forvaltning av aktiva. Med “aktiva” mener vi anlegg og verdier som har en potensiell eller reell verdi for Brønnøysundregistrene. En systematisk tilnærming til oppgavene og aktivitetene skal […]

HDO – Headvisor – 3 stillinger

Landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) HDO eier, drifter og forvalter kommunikasjonsløsninger for radio og telefoni med tilhørende materiell for alle landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Løsningene kjennetegnes ved at helsetjenesten settes i stand til å kommunisere med publikum på nødnumrene 113 og 116 117, samt kommunisere via nødnett internt i helsetjenesten […]

Helse Nord IKT – Vil du drifte og videreutvikle plattformer i Helse Nord?

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Helse Nord IKT – Lyst til å jobbe med innføring av nye IT-løsninger?

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Helse Nord IKT – Vil du være med å drifte og utvikle vår plattform for identitets- og tilgangsstyring?

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Scroll to top