Frantz - Datadrevet rekruttering

Miljøterapeut

Sortland kommune – Leder – miljøterapeut

Sortland kommune Vi søker leder/miljøterapeut – Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens Søknadsfrist: 20. mars 2024 Les mer ▽ Leder/miljøterapeut 100 % fast stilling Om stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som leder/miljøterapeut for Dagaktivitetstilbud for personer med demens. Stillingen er en kombinasjonsstilling med ledelse – og direkte brukerrettet arbeid. Dagtilbudet er for […]

Bufetat – Katfoss – Miljøterapeuter – CRUIT – [#]

Bli med å starte en virksom og trygg behandlingsinstitusjon for ungdom i barnevernet Bufetat holder på å bygge opp Katfoss, som er en helt ny institusjon som skal behandle ungdom i målgruppen høy risiko for negativ problemutvikling. Vår ambisjon er å bygge en institusjon som evner å gi ungdommene effektiv og riktig behandling, som resulterer […]

Scroll to top