Bli med å starte en virksom og trygg behandlingsinstitusjon for ungdom i barnevernet

Bufetat holder på å bygge opp Katfoss, som er en helt ny institusjon som skal behandle ungdom i målgruppen høy risiko for negativ problemutvikling. Vår ambisjon er å bygge en institusjon som evner å gi ungdommene effektiv og riktig behandling, som resulterer i en varig endring. På den måten tror vi også at vi skaper en arbeidsplass som blir faglig og resultatmessig givende for de som jobber hos oss.

«Det er et privilegium å være sammen med disse ungdommen i en så vanskelig periode, og en så formativ tid av livet»
– Bjørn Robert Groven, enhetsleder

Om Bufetat og Katfoss

I Bufetat er vi stolte av det samfunnsoppdraget vi går på jobb hver dag for å utføre; vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Av ulike grunner havner noen barn og unge i svært utfordrende situasjoner, og vil trenge spesialisert hjelp og utviklingsstøtte for å bli best mulig rustet for voksenlivet.

Noen av de disse ungdommene vil havne på Katfoss, som er en helt ny institusjon lokalisert på Geithus i Modum. Vi på Katfoss er i gang med å bygge opp et faglig flaggskip for behandling av ungdom med høyrisiko atferdsutfordringer. Vi baserer oss på oppdatert kunnskap om virksomme faktorer i behandling av ungdom, og har etablert et samarbeid med de fremste nasjonale kompetansemiljøene på området. Gjengen som jobber på Katfoss vil være tverrfaglig sammensatt, og kommer blant annet bestå av miljøterapeuter, pedagoger, psykologer og helsepersonell.

llustrasjonsfoto: Tine Poppe

«På Katfoss vil du ha ledelsen tett på, og du vil få psykologtimer, ukentlig veiledning og oppfølging. Dette gjør at du får en større opplevelse av å mestre jobben du gjør»
Miljøterapeut på Katfoss

Hør enhetsleder og to miljøterapeuter fortelle mer om Katfoss i videoen under!

 

Bli med å starte en virksom og trygg behandlingssinstitusjon for ungdom i barnevernet!

I Bufetat er vi stolte av samfunnsoppdraget vårt. Vi skal bidra til at barn og ungdom får en god oppvekst og at de opplever vekst og utvikling. Av ulike grunner kommer noen barn og unge i svært utfordrende situasjoner, og vil trenge spesialisert hjelp og utviklingsstøtte for å få et best mulig utgangspunkt for voksenlivet.

Navnet Katfoss har du kanskje ikke hørt før – det er fordi institusjonen vår er ny. Med lokasjon på Geithus i Modum, og en gjeng med kunnskapsrike og motiverte voksne, skal vi bygge en robust institusjon for behandling av ungdom i målgruppen høy risiko for negativ problemutvikling.

Vi skal bygge denne institusjonen basert på den siste oppdaterte kunnskapen om virksomme faktorer i behandling av ungdom. Katfoss har en prinsippstyrt behandlingsmodell begrunnet i multisystemisk tenkning og tverrfaglighet. Vi har etablert et samarbeid med de nasjonale kompetansemiljøene på området, og det miljøterapeutiske arbeidet skal kvalitetssikres eksternt ukentlig. Dine kolleger vil kunne bestå av pedagoger, psykologer og helsepersonell.

Hos oss skal vi bygge en institusjon som evner å gi ungdommene effektiv og riktig behandling, som resulterer i en varig endring. På den måten tror vi også at vi skaper en arbeidsplass som blir faglig og resultatmessig givende for de som jobber hos oss.

Kan du bli miljøterapeut hos oss?

Vi har allerede en solid gjeng på plass, og er nå spesifikt på jakt etter trygge spesialutdannede miljøterapeuter og miljøterapeuter som skal gjøre det trygt, givende og virksomt å være både ungdom og ansatt på Katfoss. Hos oss vil du bli møtt av svært motiverte ledere med store ambisjoner for det vi sammen skal lage. De første ukene etter du starter her skal vi bruke på å bli kjent, bygge rutiner, og å bli trygge på hvordan vi jobber som team.

Ledelsen hos oss vil være styrket for å kunne følge opp den enkelte, og vi har også etablert en modell som sikrer både opplæring og veiledning, for ivaretagelse av faglig utvikling. Du vil få ukentlig veiledning og oppfølging av behandlingsplaner. Alt dette for å skape en helhetlig tankegang om økologien rundt ungdommene.

Dette blir noen av dine arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge den enkelte ungdommens behov og utarbeide individuelle planer ut fra faglige vurderinger, følge opp og jobbe ut fra planene
 • Miljøterapeutiske oppgaver som vekking, motivere for skolegang, matlaging og generelt daglig struktur
 • Bidra til trygge rammer i ungdommens hverdag, gjennom å jobbe etter etablerte rutiner
 • Delta i møter, opplæring og veiledning
 • Legge til rette for at ungdommen selv får påvirke egne planer og fremtid
 • Delta på aktiviteter som fremmer ungdommenes trivsel, sosialisering, mestring og utvikling

Denne typen mennesker ønsker vi oss:

Våre medarbeidere vil bli våre viktigste byggeklosser når vi skal bygge Katfoss til en trygg og givende plass å være. Vi ønsker å sette sammen en variert gruppe med kollegaer, fordi vi tror at våre forskjeller totalt sett kan gjøre oss bedre. Derfor ser vi både etter deg som har flerårig erfaring fra arbeid på institusjoner, og har lyst til å bruke din tyngde til å gjøre oss gode, men også deg som ikke har jobbet på institusjon før, men syntes dette hørtes motiverende ut.

Dette må du ha:

 • For stillingen som miljøterapeut kreves det minimum bachelorgrad, fra sosialfaglig eller annen relevant fagkrets. For spesialutdannet miljøterapeut gjelder samme bachelorkrav, her kreves det også relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller mer
 • Førerkort klasse B med manuelt gir
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, skriftlig og muntlig

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Flerkulturell bakgrunn eller kompetanse
 • Erfaring fra å jobbe med ungdom i utfordrende livssituasjoner
 • Erfaring fra arbeid på institusjon, eksempelvis innenfor barnevernet, fengselsvesenet, psykiatri eller annet
 • Erfaring med å arbeide med personer med rusutfordringer

Som person kjenner du deg igjen i dette:

 • Du er en sikker og fagsterk voksenperson som er opptatt av å spille ungdommen god innenfor gitte rammer
 • Du evner å jobbe etter planer, også i situasjoner hvor enkleste løsning kan være å gå utenom dem
 • Du har en god evne til å regulere egne følelser
 • Du er modig og uredd i møte med folk i vanskelige situasjoner, og er god på å lytte og kommunisere med alle du møter
 • Du fungerer godt i grupper hvor du skal samarbeide mot felles mål

Hvorfor bli miljøterapeut på Katfoss?

Vil du bruke din kompetanse og erfaring i møte med de ungdommene som trenger det mest? Det får du muligheten til på Katfoss. Hos oss vil du få jobbe med behandling av ungdom etter den mest oppdaterte kunnskapen vi har på området, i et arbeidsmiljø hvor du er støttet av egen ledelse, og hvor du omgis av masse drive og energi. Dette vil du gjøre sammen med et team av dyktige og engasjerte kolleger som er trygge på hverandre og på fagmodellen vi benytter.

 • Stilling plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489, miljøterapeut med lønn fra kr. 466 600 – 584 500,- pr. år (ltr. 45-60), eller 1534, spesialutdannet miljøterapeut, med lønn fra kr. 524 700 – 646 000,- pr. år (ltr. 53-66). Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Søkere med sosialfaglig utdannelse vil plassers i fagspesifikke stillingskoder: sosionom, vernepleier, barnevernspedagog i tråd med lokal lønnspolitikk for Bufetat.
 • Medlemskap i statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Ukentlig kvalitetssikring av behandlingen ved Nasjonal enhet for behandlingstiltak
 • Jevnlig veiledning med regionens psykologteam
 • En arbeidsplass der nyeste kunnskap om virksom behandling for målgruppen tas i bruk – og muligheter for kompetanseheving i tråd med dette
 • Stillingene hos oss gir gode muligheter for videre karriereutvikling for riktige kandidater!

Om stillingene

Vi skal nå bemanne opp en helt ny turnus, og søker etter kandidater til dag- og kveldsvakter, og til våkne nattevakter. I dag- og kveldsvaktene vil det også kunne forekomme noen lange vakter som gir gode friperioder. Det kan være greit å vite at all turnus er p.t og vil kunne bli endret ved behov.

Høres dette ut som noe for deg?

Da vil vi gjerne høre fra deg! For å søke stillingen direkte bruker du søknadsportalen til høyre. Når vi velger ut kandidater, er det viktigste for oss å vite at du kan gjøre jobben godt om du får den. Derfor behøver vi kun en CV som forteller oss hvem du er og hva som er din bakgrunn.

Lurer du på noe?

Hvis dette så spennende ut, men du fortsatt har spørsmål – ikke nøl med å kontakte oss! Vi tar gjerne en uformell prat.

Håper vi hører fra deg!

Informasjon til deg som søker:

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

 • Stillingen er for tiden lagt til Katfoss.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Bufetat, Katfoss

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Maria Molvær Nesseth
Seniorrådgiver
+47 901 70 114
maria@cruit.no
Bjørn Robert Groven,
institusjonsleder. Tlf:
+47 413 16 916, e-post:
bjorn.robert.groven@bufetat.no
Christina Ringnes, assisterende institusjonsleder. Tlf: 466 17 919, e-post:
Søknadsfrist

14.08.2023

Stillingsnavn

Miljøterapeut

Oppdragsgiver
Bufetat, Katfoss
 
Arbeidssted
Ilaugveien 1, 3360 Geithus, Norge
 
Fylke
Vestfold og Telemark
 
Ansettelsesform
Fast
 
Heltid/deltid
Heltid
 
Antall stillinger
20
 
Bransjekategori
Helse / Sosial
Kontakt
Bufetat – Katfoss – Miljøterapeuter – CRUIT – [#]