Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Sortland kommune – Vernepleier

Vi søker en dyktig vernepleier i 80 % fast stilling Les mer om stillingen Om stillingen: Det er ledig 80 % fast stilling ved base Snorresvei  Turnus med arbeid hver 3 helg. Ved eventuelle ledige stillinger som vernepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse. Arbeidsoppgaver: Pleie og omsorgsarbeid, og dokumentasjon […]

Sortland kommune – Ferievikarer til Helse og omsorg

Vi trenger Ferievikarer til Helse og omsorg Les mer om stillingen VI TRENGER FERIEVIKARER PÅ FØLGENDE ENHETER: Enhet for Hjemmetjeneste: Tilbyr tjeneste til eldre og funksjonshemmede og består av lag, 1, 2 og 3. samt Sjøgata. Ta kontakt med Avdelingsleder Eirin Edvardsen for nærmere informasjon. Mob: 952 64 360 Enhet for Institusjon: Består av fem […]

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS – Essensi

Vår visjon er trygge og sunne innbyggere. Våre kjerneverdier er kompetent, ansvarlig og tilgjengelig. HMTS er et lite og faglig sterkt miljø, med gode samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt. Vi har kontorsted i fylkeshovedstaden Bodø, og her har vi ledig stilling som: Rådgiver/ingeniør innenfor miljø og helse Miljø og inneklima – Forebyggende helsevern Vi har ledig stilling […]

Helse Nord IKT – Lyst å være et bindeledd mellom IKT og medisinskteknisk miljø?

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Lavangen kommune – Stillinger PRO

Lavangen kommune Vil du være med på laget? Vi har ledige stillinger innenfor PRO-avd.: Pleie, rehabilitering og omsorgstjenester er samordnet for institusjon og som også ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø samt rekruttering og stimuleringstiltak for sykepleiere.I tråd med kommunens samiske helseplan etterspørres søkere med samisk språk- og kulturbakgrunn til […]

Sortland kommune – Vernepleier i 100 % fast stilling

Vi søker en dyktig Vernepleier i 100 % fast stilling Les mer Det er ledig 100 % fast stilling ved base Snorresvei. Turnus. Ved eventuelle ledige stillinger som vernepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse. Arbeidsoppgaver: Pleie og omsorgsarbeid, og dokumentasjon etter gjeldende lovverk Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak til […]

Sortland kommune – Miljøterapeut i avdeling for Psykisk helse og rus

Det er ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut, ergoterapeut/vernepleier i Rustjenesten fra 01.08.2021.  Stillingen kan påregnes turnusstilling med jobb hver 3. helg, aftenvakter og vil være knyttet opp mot samarbeid i tjenesten som er bofellesskap, miljøtjeneste, samtale og dagsenter. Ved eventuelle ledige stillinger som miljøterapeut i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til […]

Scroll to top