Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Grunnskole

Sortland kommune – Lærer Sortland barneskole

Oppfyll drømmen om lærerjobb i Vesterålen Lærer Sortland barneskole Om stillingen: Ved Sortland barneskole er det ledig 100 % fast stilling som lærer på 1.-4. trinn, og 80-100% vikariat på 5.-7. trinn. Vikariatet varer i tidsrommet 01.10.21 – 31.07.22. Tiltredelse snarest. Les mer om stillingen Hvis du… – vil utgjøre en forskjell – vil være […]

Saltdal kommune – Fagarbeider Rognan barneskole

Fagarbeider ved Rognan barneskole Les mer om stillingen Ved Rognan barneskole vil det fra 25.03.2021 bli ledig et vikariat – 65% stilling, som fagarbeider. Vikariatet vil løpe til og med 21.12.2021. Stillingen har fast arbeidstid mellom 08.30 og 14.00 daglig. Stillingen har fast arbeidstid mellom 08.30 og 14.00 daglig. Nærmere opplysninger ved henvendelse til rektor […]

Oppvekst – Frøya kommune – Jobbnorge

LEDIGE STILLINGER INNEN OPPVEKST Søk stillingen Se annonsen ER DU GLAD I Å JOBBE MED BARN OG UNGDOM Øyriket mot storhavet Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag vel 5200 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst. […]

Sortland kommune – Stillinger Sortland barneskole

Sortland barneskole har ledig flere stillinger: Pedagogisk medarbeider ved Sortland barneskole, fast Les mer Det er ledig fast stilling som pedagogisk medarbeider ved Sortland barneskole. Stillingsstørrelsen vil ligge mellom 56 % – 99,86 %. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Om stillingen Stillingen skal inn i et team rundt elev med spesifikk funksjonsnedsettelse, og vi […]

Beiarn kommune – Lærere

Lærer i Beiarn kommune? 2 faste lærerstillinger Beiarn kommune har ledig 2 faste lærerstillinger fra 01.08.2021.Den ene faste stillingen kan tiltres fra 01.04.2021 om mulig. Det kan også bli aktuelt med vikariater fra høsten av. Inneværende skoleår har Beiarn barne- og ungdomsskole 78 elever i 1. -10. trinn. På skolen er vi totalt 21 ansatte […]

Lærere i grunnskolen – Moss kommune – Jobbnorge

Lærere til grunnskolen Søk stillingen Se annonsen Vi søker deg som kan være en dyktig klasseleder, som skaper inkluderende undervisning og som gir gode læringsforutsetninger for alle dine elever Bli lærer i Moss! Denne stillingsannonsen gjelder for ledige, faste og midlertidige lærerstillinger i Moss kommune fra 1.8.2021 som samlet sett skal dekke skolenes fagbehov. Din søknad vil […]

Molde kommune – Lærere til moldeskolen

Molde kommune er en langstrakt kommune med tilsammen 16 grunnskoler. Nå søker vi lærere til flere av dem. Ønsker du å dyrke frem mestring hos barn og ungdom og bidra til et godt læringsmiljø?Da vil vi gjerne høre fra deg! Som lærer hos oss får du gode muligheter til å delta i videreutvikling av skolehverdagen, […]

Saltdal kommune – Lærerstilling ved Røkland skole

Ledig stilling som lærer ved Røkland skole Les mer om stillingen Røkland skole er 1 – 10 skole med både grunnskole, voksenopplæring og SFO. I grunnskolen er det 134 elever, 16 lærere og 5 assistenter.  Grunnskolen har spesielt søkelys på  Innføring av fagfornyelsen  Skolemiljø og forbyggende arbeid  Klasseledelse – felles satsningsområder for teamene  Grunnleggende ferdigheter […]

Scroll to top