Lar du deg lure av annonseresultatene?

Effekten av annonser måles ofte i CTR. Dette er forholdstallet mellom antall visning og antall klikk. De aller fleste medier/kanaler bruker CTR for å bekrefte at en kampanje har vært vellykket.

Men har du noen gang reflektert over dette måltallet? Er det om å gjøre å få flest mulig visninger og flest mulig klikk når vi snakker om ledige stillinger?

I Frantz er vi opptatt av å dokumentere relevante visninger og relevante klikk, altså visninger og klikk fra de kvalifiserte kandidatene. Ved å innføre flere måltall som forteller om kvaliteten på trafikken inn til annonsene, kan vi gi deg innsikt i hele kandidatreisen.

Case

La oss se på et konkret eksempel på hvordan CTR kan lure deg til å tro at kampanjen er vellykket:

For en av våre kunder har vi kjørt en kampanje på Facebook. Denne er satt opp med den ultimate kombinasjonen av tradisjonell målretting og Frantzdata.

Denne har fått en CTR på 4,41. På Facebook er dette en svært bra score og dersom man stopper målingen der, vil konklusjonen være at dette var en svært vellykket kampanje.

Men, dersom man går litt mer inn i materien og måler på kvalitetsparametre, blir bildet litt annerledes.

Frantz Tech supplerer effektmålingene med flere kvalitetsparametre på nettadferden. Det betyr at vi kan dokumentere kandidatreisen ytterligere.

Disse kvalitetsmåltallene viser at selv om Facebookannonsen gir mange visninger og en høy andel klikk blir ikke kandidatene med videre på reisen. De hopper av og ender ikke opp med å søke på stillingen.

Denne innsikten gir deg som skal rekruttere faktabaserte svar. Da kan du ta datadrevne beslutninger om tiltak for å optimalisere kampanjen og heller ende opp som i dette eksempelet:

Hvordan skiller vi oss ut i markedet?

  1. Frantz er en nøytral aktør som aktivt gjennomfører tredjepartsmålinger av annonseeffekt i de ulike kanaler og medier. 
  2. Frantz måler dypere og mer grundig enn visninger og klikk. Gjennom å spore nettadferden til kandidaten, kan vi dokumentere kandidatreisen og måle den reelle interessen. Nettadferden gir oss også gode ledetråder for å finne andre kvalifiserte kandidater som ikke nødvendigvis har etterlatt seg like tydelige digitale spor.
  3. Frantz deler innsikt om den løpende kampanjeeffekten med kunden gjennom en brukervennlig rapport, tilgjengelig på nett døgnet rundt.
  4. Frantz gjenbruker data. De løpende effektmålingene sammenlignes med tilsvarende kampanjer mot liknende målgruppe. Det som fungerer forsterkes og det som ikke fungerer blir stoppet. 

Frantz garanterer at kvalifiserte kandidater ser din stillingsannonse.

Lar du deg lure av annonseresultatene?