Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Naturvitenskapelige yrker

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver bioøkonomi

Rådgiver bioøkonomi Trøndelag har gode forutsetninger for å utvikle bioøkonomien og bidra til et grønt skifte. Regionen har særlig fortrinn i kombinasjonen store biologiske ressurser, komplette verdikjeder på skog, jord og marin sektor, samt nærhet til sterke kunnskapsmiljø. Utfordringen ligger i å etablere gode koblinger mellom aktørene og sektorene, ikke minst på tvers av tradisjonelle […]

Scroll to top