Bruk av riktig teknologi ga mer effektiv hodejakt

Hodejakt handler om å bygge relasjoner mellom mennesker, noe som krever innsats over tid. ISCO Group har i samarbeid med Frantz tatt grep for å effektivisere denne ressurskrevende prosessen.

– Hvis vi skal bli mer treffsikre og samle data (…) så er teknologien til Frantz spesielt godt egnet. (Bendik Blindheim, Managing Partner i ISCO Group)

Alle vinner!

Hodejakt, eller search, er en viktig del av rekrutteringsprosessen hos ISCO. Passive kandidater – de som ikke vet at de er på jakt etter ny jobb – må aktivt oppsøkes for å gjøres oppmerksom på den nye jobbmuligheten. Direktekontakt fra en rekrutterer, gjerne i flere runder, kreves ofte for å trigge nysgjerrighet og vekke interesse hos de mest attraktive kandidatene. Dette er en tidkrevende prosess.

– Vi bruker ganske lang tid på å gjennomføre en prosess. (Bendik Blindheim, Managing Partner i ISCO Group)

Frantz har utviklet en software som gir mer presise treff på de riktige kandidatene og ISCO Group har benyttet seg av denne gjennom sitt samarbeid med Frantz. Det betyr ikke at de har gått bort fra de tradisjonelle metodene i hodejakten, men supplerer dem nå med et datadrevet kandidatsøk.  

– Teknologien til Frantz skal hjelpe oss til å få automatisert deler av våre manuelle prosesser. Og igjen skal det sikre at vi øker presisjonen og effektiviteten på spesielt kandidatsøket. (Bendik Blindheim, Managing Partner i ISCO Group)

Samarbeidet mellom ISCO og Frantz er et godt eksempel på vinn-vinn-vinn: Kunden får presentert flere relevante kandidater. ISCO får økt presisjon og effektivitet på kandidatsøket og Frantz får styrket datagrunnlag og kan øke statistisk signifikans. 

Match made in heaven

Samarbeidet mellom ISCO Group og Frantz har gitt mersmak for begge parter. Selskapene fant raskt en felles plattform: en sterk tro på at verdiøkning av tjenester gjennom riktig anvendt teknologi vil være sentralt i fremtidens rekrutteringsprosesser. 

Gjennom å bruke Frantz´ software kan ISCO Group allerede nå kartlegge kandidatenes bruksmønster og nettadferd i sanntid. De får verdifull informasjon og data som de kan bruke til å vurdere relevans og reell interesse. Alle datapunktene analyseres og benchmarkes mot best practice for akkurat den målgruppen hodejegerne jakter på der og da.

I filmen forteller Bendik Blindheim om hvordan samarbeidet vårt gir økt presisjon og effektivitet på deres kandidatsøk. Og kundene får presentert flere relevante kandidater som er interesserte i å gå videre i prosessene.

Dokumentasjonen på at utlysningen treffer kandidatene, finner Blindheim & co i våre sanntids innsiktsrapporter som blant annet kartlegger nettadferden til kandidatene.

Kandidatenes nettadferd i ISCOs kampanje for Unicef

En stillingsutlysning skal vekke interesse og nysgjerrighet hos de passive kandidatene. Ved å kartlegge kandidatenes bruksmønster i sanntid, får ISCO verdifull informasjon og data som de kan bruke til å vurdere relevans og reell interesse. 

Datapunktene analyseres og benchmarkes mot best practice for akkurat den målgruppen ISCO jakter der og da.

Dette har gitt svært gode resultater så langt og de to selskapene jobber nå videre med en felles ambisjon: å utvikle en bedre og enda mer presis teknologi for fremtidens hodejakt.

Gjør deg klar for morgendagens rekruttering

Om du vil vite hvordan ditt selskap kan rigge seg for fremtiden ved hjelp av datadrevet kandidatsøk, tar du kontakt med oss. Legg igjen din kontaktinfo i skjemaet under, eller ta kontakt med COO Ragnhild Nordvik:

Epost: ragnhild@frantz.no

Tlf: +47 976 63 032

ISCO Group

ISCO Group er et av Norges fremste rekrutteringsselskaper for toppleder- og styrerekruttering og har en unik innsikt ingen andre kan tilby for å finne rett person, på rett plass, til riktig tid. 

ISCO sørger for at andre selskaper får realisert sin strategi gjennom å få tilført ny kompetanse og kontroll på humankapitalen sin.

Les mer på selskapets hjemmeside.

Hodejakt og teknologi i ISCO