De siste endringer hos Facebook øker verdien av Frantzdata

Våre kunder er nå enda bedre rustet for å vinne kampen om de beste hodene. De unike kandidatdataene som vi har bygget over tid er i dag enda mer verdifulle fordi det gjør det mulig å målrette Facebookannonsene mer presist og bedre enn noen andre aktører i markedet kan tilby akkurat nå.

Fra 8. desember 2021 trådte Facebooks siste endringer i kraft i Europa. Visse annonsetyper vil ikke kunne målrettes på samme måte som tidligere og dette gjelder for:

  • Stillingsannonser
  • Boligannonser
  • Annonser ang. kredittmuligheter
  • Sosiale temaer, valg og politikk

Annonser i disse kategoriene rammes hardt nå ved at den tradisjonelle målrettingen som har vært tilgjengelig for “alle” får betydelige begrensninger:

  • Det er ikke mulig å målrette mot alder og kjønn
  • Det er begrenset mulighet for å målrette geografisk
  • Det er betydelig reduserte alternativer for interessemålretting 
  • Det er heller ikke mulig å kombinere interessemålrettinger

Hvorfor har Frantzdata økt i verdi?

Den tradisjonelle målrettingen som er tilgjengelige for alle er én av flere bestanddeler som vi i Frantz bruker når vi setter opp kampanjer. Med begrensningen for alle oss som annonserer på Facebook, vil de to andre målrettingsmetodene våre få større verdi.

Frantzdataen som vi besitter og eier selv, er upåvirket av Facebooks endringer og gjør det mulig å kjøre.

  1. Remarketing/retargeting fordi vi vet hvem som har vært interessert i tilsvarende stillinger tidligere
  2. Opprette Special ad audiences fordi vi kjenner nettadferden til de som har vært interessert i tilsvarende stillinger tidligere

Dere som velger å kjøre kampanjer med Frantzdataen sitter akkurat nå på en unik konkurransefordel i kampen om å nå ut til de attraktive – og ofte passive – kandidatene. 

Vi er tilgjengelige og deler gjerne vår kompetanse, gir deg gode og medienøytrale råd i jakten på drømmekandidatene.

De siste endringer hos Facebook øker verdien av Frantzdata