Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Andre administrative ledere

Seksjonsleder innen Plan og Styring – Brønnøysundregistrene

Har du lyst til å lede og koordinere Brønnøysundregistrenes virksomhetsstyring, sikkerhet, økonomi, anskaffelser, arkiv og internkontroll? Vi søker leder for seksjon plan og styring Les mer Om stillingen Avdeling virksomhetsstyring (VST) skal sørge for at Brønnøysundregistrene (BR) oppnår mål, har god økonomistyring og effektiv ressursbruk. Seksjon plan og styring er plassert i denne avdelingen og […]

Brønnøysundregistrene – Seksjonsleder

Vi søker leder for seksjon plan og styring! Har du lyst til å lede og koordinere ulike fagmiljøer, og bidra til å sikre god og helhetlig virksomhetsstyring ved Brønnøysundregistrene? Klikk her for å lese om stillingen Seksjon plan og styring består av fagområdene informasjonssikkerhet, budsjett og regnskap, anskaffelser, arkiv/dokumentasjonsforvaltning og internkontroll. Seksjonen er plassert i […]

AHO – Seksjonssjef- Jobbnorge – ID211658

Seksjonssjef Søk stillingen Se annonse Seksjon for HR, økonomi og arkiv Seksjonen er en av tre seksjoner ved AHO, og har 12 medarbeidere. Medarbeiderne er organisert i to fagteam; HR og økonomi. Seksjonen ivaretar områdene økonomi og regnskap, innkjøp, planverk, HR- og personal, HMS og arkiv. Seksjonen har ansvar for de fellesadministrative tjenestene og rutinene […]

Konfliktrådet – Leder Konfliktrådet – Jobbnorge – ID211435

Leder Konfliktrådet Oslo Søk stillingen Se annonse Om oss Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd. Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådet har ansvar […]

Vefsn kommune – Kommuneoverlege

Kommuneoverlege – Vefsn kommune Vefsn kommune har ledig stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisatorisk plassert under kommunalsjef for Helse og omsorg. Vi søker en medarbeider som har relevant fagkompetanse og stort engasjement for faget. Du må ha evne til å håndtere nye utfordringer, samt å bidra til utvikling etter blant annet samhandlingsreformens intensjoner. Som kommuneoverlege […]

Vefsn kommune – Drift/prosjektingeniør – Bygg og eiendom

Drift/prosjektingeniør – Bygg og eiendom Vefsn kommune har ledig en 100% stilling som ingeniør/sivilingeniør innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygg. Driftsenheten Bygg og eiendom har FDV ansvar for kommunale bygninger, samt nybygging og rehabilitering av kommunal bygningsmasse. Enheten forvalter ca. 95 0000 m2 bygningsmasse og har totalt 70 ansatte i avdelingen, hvorav 10 […]

Seksjonsleder – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 210522

Er du vår nye leder for vannseksjonen? Seksjonsleder Miljødirektoratet Søk stillingen Se annonse Om stillingen Vi søker en tydelig og utviklingsorientert leder som brenner for effektiv forvaltning på et viktig fagområde – vann! Miljødirektoratet har koordineringsansvaret for en helhetlig og samordnet vannforvaltning etter vannforskriften og arbeidet med EUs vanndirektiv i Norge. Oppgavene knyttet til dette […]

Avdelingsdirektør – Klima- og miljødepartementet – Jobbnorge – ID209030

Er du vår nye leiar med kompetanse til å løfte eit saksområde i sterk utvikling både nasjonalt og internasjonalt? Avdelingsdirektør/leiar av avfall- og marin forsøplingsseksjonen Søk stillinga Sjå annonse Kva gjer vi i avfall- og marin forsøplingsseksjonen? Vi har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling knytta til avfall, marin forsøpling og spreiing av mikroplast, sirkulær […]

Vefsn kommune – Fagleder Lønn

Fagleder – Lønn Vefsn kommune har ledig 100% stilling som fagleder lønn fra 1.10.2021 Fagleder vil ha sin stilling i kommunens HR-avdeling. Fagleder skal i nært samarbeid med de andre i avdelingen følge opp vedtak ihht kommunens og avdelingens prioriterte arbeidsområder. Klikk her for å lese mer om stillingen Arbeids- og ansvarsområde Du vil ha […]

Fauske kommune – Enhetsleder – Skole og barnehage (2. gangs utlysning)

Vi søker Enhetsleder – Skole og barnehage 2. gangs utlysning Fauske kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for skole og barnehage. Skoleenheten i Fauske kommune består av 4 skoler, og gir undervisning og opplæring i forhold til opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Det er tre 1. – 10. skoler med en i hvert […]

Scroll to top