Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Ledelse, administrasjon og rådgivning

Fauske kommune – Enhetsleder – Skole og barnehage

Vi søker Enhetsleder – Skole og barnehage Fauske kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for skole og barnehage. Skoleenheten i Fauske kommune består av 4 skoler, og gir undervisning og opplæring i forhold til opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Det er tre 1. – 10. skoler med en i hvert sitt senter av […]

Fauske kommune – Enhetsleder – Familiens hus

Vi søker Enhetsleder – Familiens hus Fauske kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for Familiens hus fra høsten 2021. I 2021 ble Familiens hus etablert i sentrum av Fauske. Familiens hus er en samlokalisering av de tre tidligere avdelingene familiesenteret, barnevernet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I tillegg skal integreringsavdelingen, som består av voksenopplæringen og […]

Avdelingsdirektør – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID205856

Vi søker en tydelig og inspirerende leder! Avdelingsdirektør i Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning (fast stilling) Søk stillingen Se annonsen Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og […]

Yapril – Eco Forvaltning AS – Daglig leder

Har du vekstambisjoner på egne og andres vegne? Søk stillingen https://frantz.no/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210604-WA0011.mp4 Daglig leder Vil du lede et selskap som har ambisjoner om vekst? Kan du samtidig sikre at driften er lønnsom, vår konkurransekraft opprettholdes og at medarbeiderne trives? Som daglig leder hos oss vil du som du sikkert forstår jobbe med et herlig bredt spekter […]

Seksjonssjef – Kriminalomsorgsdirektoratet – Jobbnorge

VIL DU VÆRE MED Å UTVIKLE FRAMTIDENS KRIMINALOMSORG? Vi søker leder med god evne til helhetstenkning Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Vi søker leder til seksjon for progresjon, tilbakeføring og sikkerhet i kriminalomsorgsdirektoratet. Seksjonen har ansvar for utvikling av innhold, sikkerhet og regelverk for hele kriminalomsorgen og skal være en faglig motor for å […]

Yapril – Glamox – Content Marketing Manager

Kan du skrive ord som sier mer enn tusen bilder? Søk stillingen Content Marketing Manager Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord, men du er kanskje blant dem som mener at få ting slår en virkelig god tekst? Om du har en god penn, tenker som en journalist og i tillegg har […]

Yapril – Tromsø kommune – Direktør for samfunn

Direktør for samfunn Søk stillingen Er du en god relasjonsbygger, med lyst til å skape et godt samarbeid mellom innbyggere, næringsliv og kommunen – til det beste for Tromsøs utvikling? Du vil være sentral i arbeidet med å sikre at kommunens toppledelse har et strategisk og utadrettet perspektiv. Du vil lede en stab på rundt […]

Yapril – Giske kommune – Kommunedirektør

Vil du leie ei kommune som opplever høg vekst i folketalet og solid næringsutvikling? Søk stillingen Er du vår nye kommunedirektør? Trivast du i storslått natur og eit særprega kystmiljø, der du anar havet rett utfor trappa på huset ditt?  Les mer om stillingen Vi søkjer ein løysningsorientert leiar som trivast med å vere godt synleg i […]

Informasjonsforvaltning – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge ID 205732

Hjelp oss å få orden i eget hus! Informasjonsforvaltning Søk stillingen Se annonsen Om stillingen I arbeidet med å forvalte fellesskapets verdifulle marine ressurser, det marine miljøet og noen av våre mest framtidsrettede næringer benytter vi i Fiskeridirektoratet store mengder informasjon. Data- og informasjonsmengden er forventet å øke i årene framover.  Vi har derfor nylig utarbeidet en strategi og plan […]

Scroll to top