Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Økonomidirektører

De4 – Kronsteingruppen – Økonomidirektør/CFO

For å styrke toppledelsen i konsernet, søker vi en faglig sterk kandidat med fokus på ledelse og forretningsutvikling. Økonomidirektør / CFO Du er stedfortreder for administrerende direktør og sentral i konsernets fremtidige utvikling. Stillingen vil i stor grad innebære overordnet ledelse, støtte ledelsen i forretningsenhetene i strategisk og operativ utvikling av enhetene. Du vil få […]

Scroll to top