Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Kontor og økonomi

AHO – Seksjonssjef- Jobbnorge – ID211658

Seksjonssjef Søk stillingen Se annonse Seksjon for HR, økonomi og arkiv Seksjonen er en av tre seksjoner ved AHO, og har 12 medarbeidere. Medarbeiderne er organisert i to fagteam; HR og økonomi. Seksjonen ivaretar områdene økonomi og regnskap, innkjøp, planverk, HR- og personal, HMS og arkiv. Seksjonen har ansvar for de fellesadministrative tjenestene og rutinene […]

Yapril – Vice President Supply Chain – Kongsberg Maritime

Vice President Supply Chain Søk stillingen Vice President Supply Chain Som Vice President Supply Chain må du være en moden og strategisk orientert leder. Du har erfart at det er gjennom å motivere og tilby handlerom til andre, man oppnår mest. Les mer om stillingen Du evner å støtte vekst og utvikling ved hjelp av […]

Jurist – rådgiver/seniorrådgiver – Kriminalomsorgsdirektoratet -Jobbnorge – ID211774

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag? Jurist – rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonse Om stillingen Seksjon for progresjon, tilbakeføring og sikkerhet har blant annet fagansvar for sikkerheten under straffegjennomføringen, samt for tilbakeføring og utvikling av straffegjennomføringsforløp, herunder utvikling av straffegjennomføringsloven og underliggende regelverk.  Seksjonen er en del av avdeling for forebygging, […]

Daglig leder Iris Produksjon AS – Essensi

Til å lede og videreutvikle Iris Produksjon AS søker vi: Daglig leder Er du den rette personen til å ta ledelsen i Iris Produksjon og bidra til at selskapet tar nye steg? Iris Produksjon lyser nå ut en spennende og utfordrende lederstilling i et solid, utviklingsorientert og veldrevet industriselskap. Selskapet er et heleid datterselskap i […]

Seksjonssjef utdanningsseksjonen – NTNU – Jobbnorge ID211409

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap er det ledig stilling som Seksjonssjef for utdanningsseksjonen Søk stillingen Se annonse This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap […]

Viserektorer – UIT – Jobbnorge ID211714

UiT Norges arktiske universitet Viserektor for Finnmark og Nord-Troms og viserektor for Sør-Troms og Nordland Se annonse Les mer og søk her: Viserektor for Finnmark og Nord-Troms UiT i Alta omfatter forsknings- og utdanningsaktiviteter for Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Idrettshøgskolen, Institutt for reiseliv og nordlige studier, Institutt for bygg, energi og materialteknologi, Institutt for […]

Økonomirådgiver/prosjektøkonom – UIT – Jobbnorge ID210429

Avdeling for organisasjon og økonomi Økonomirådgiver/ prosjektøkonom – to stillinger Søk stillingen Se annonse Om stillingen Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) har ca. 21 ansatte som ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltningen og anskaffelser for hele UiT. Vi bidrar til virksomhetsstyring gjennom økonomiske mål og tiltak. Vårt fokus er å gi profesjonell og god lederstøtte og administrativ […]

NORHED- koordinator – NTNU – Jobbnorge ID211266

Ved Internasjonal seksjon er det ledig fast stilling som NORHED- koordinator: Seniorrådgiver innen programforvaltning og prosjektoppfølging Søk stillingen Se annonse This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter […]

De4 – Insula Produksjon – Business Controller

BUSINESS CONTROLLER INSULA PRODUKSJON LEKNES Vi søker analytisk Business Controller med god forretningsforståelse til sentral rolle i Insula Produksjon på Leknes! Les mer Som Business Controller er du en sentral ressurs i selskapet, og vil ha et overordnet ansvar for økonomisk analyse, rapportering og oppfølging av Insula Produksjon avdeling Leknes. Du er proaktiv og utfordrer […]

Konfliktrådet – Leder Konfliktrådet – Jobbnorge – ID211435

Leder Konfliktrådet Oslo Søk stillingen Se annonse Om oss Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd. Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådet har ansvar […]

Scroll to top