Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Rådgivere innen sosiale fagfelt

Koordinator i Vurderingsenheten – Blå Kors Borgestadklinikken – Jobbnorge ID207530

Vi søker en erfaren sosionom: Koordinator i Vurderingsenheten Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Vi søker en erfaren sosionom til nyopprettet stilling som koordinator ( 100% fast stilling) i vår vurderingsenhet. Koordinator for vurderingsenheten har ansvar for arbeidet med mottak av henvisninger til våre seksjoner, arbeid knyttet til vurderinger av henvisninger og pasientflyt innad i […]

Barnevernsleder – Frøya kommune – Jobbnorge

Barnevernsleder Søk stillingen Se annonsen Om oss Øyriket mot storhavet Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst. Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med […]

UNN – Seniorrådgivere – Kompetansesenter rus

Seniorrådgivere – Kompetansesenter rus, Nord-Norge Universitetssykehuset Nord-Norge HF KoRus-Nord skal styrke sin virksomhet innenfor flere områder; samarbeid omkring utsatte barn og unge i kommunene, videreutvikling av de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no, samt praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet. I den forbindelse utlyser vi to stillinger som seniorrådgivere. Les mer om stillingene Aktuelle oppgaver […]

Scroll to top