Frantz - Datadrevet rekruttering

Helse og sosial

Helgelandssykehuset – Sykepleiere

Ingrid brenner for en trygg og god velkomst til sykepleieryrket i Helgelandssykehuset  Les mer og ta kontakt  ▽ Gå til ledige stillinger Ingrid brenner for en trygg og god velkomst til sykepleieryrket i Helgelandssykehuset  Ingrid jobber for at sykepleiestudentene blir godt tatt imot og får en trygg og lærerik praksis i møte med sykepleieryrket. Selv stortrives hun i jobben […]

Sykepleiere – Nyremedisinsk seksjon – UNN HF

Amrop Vi søker sykepleiere til Enhet for nyreerstattende behandling – hemodialyse og Seksjon fordøyelse-/nyre sengepost. Vi har flere ledige faste stillinger på sengepost og ledig kombi-stilling med arbeid henholdsvis 50% på hemodialyse og 50% på fordøyelse-/nyre sengepost. Arbeid hver 3. helg gjelder alle stillinger. Enhet for nyreerstattende behandling har ansvar for dialysebehandling, både peritoneal- og hemodialyse. Vi […]

Vefsn kommune – Sykehjemslege – puls 2

 ▽ Sykehjemslege Vi har ledig 100 % stilling som sykehjemslege. Les mer om stillingen her Vefsn sykehjem har 86 senger fordelt på 6 avdelinger. I tillegg er det 3 senger for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er et utviklende og godt kollegialt samarbeid i sykehjemmet, samt gode muligheter for erfaringsutveksling med våre fastleger og andre yrkesgrupper. Vefsn sykehjem […]

Vefsn kommune – Fastlegestillinger – puls 2

 ▽ Ledig fastlegehjemmel Det er ledig fastlegehjemler ved nye Vefsn legesenter i Mosjøen. Les mer om stillingen her   Det er ledig fastlegehjemler ved nye Vefsn legesenter i Mosjøen. Legekontoret ligger i et nytt kommunalt legesenter med 4 fastleger som leier lokaler, utstyr og hjelpepersonell av Vefsn kommune. Lokalene er moderne og godt tilrettelagt.Fastlegehjemlene har godt opparbeidet […]

Helgelandssykehuset HF – Overlege i gynekologi

Overlege i gynekologi Kirurgisk klinikk, Helgelandssykehuset HF Les mer og søk  ▽ Gynekologi og fødselshjelp under polarsirkelen Hvis du er spesialist i gynekologi og drømmer om en annerledes hverdag i en av de mest spektakulære landskapene i Norge, har vi den rette stillingen for deg. Gynekologi og fødeavdelingen er en del av den kirurgiske klinikken. Vi […]

Vefsn kommune – Legekampanje -puls2

Kommuneoverlege og selvvalgt legestilling? Les mer og ta kontakt  ▽ Meld din interesse Ønsker du å jobbe som kommuneoverlege og som lege med pasientkontakt? Vefsn kommune søker etter ny kommuneoverlege. Vi har gjort store endringer i legetjenesten slik at vår kommuneoverlege kanjobbe i 50 % stilling som kommuneoverlege og 50 % i selvvalg legestilling.Hos oss […]

Helgelandssykehuset – Overlege Øre-Nese-Hals

Overlege Øre-Nese-Hals Kirurgisk klinikk, Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF Er du vår nye kollega ved øre- nese- hals- avdelingen i Sandnessjøen? Ved ØNH-avdeling er det nå ledig en 100 % fast overlegestilling. Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ca. 70 senger, fordelt på kirurgisk-, medisinsk-, føde-/gynekologisk- og rehabiliteringsavdeling.  Les mer Øre-nese-hals-avdelingen er poliklinisk organisert og har ikke egen sengepost, men […]

Sortland kommune – Enhetsleder & Saksbehandler

Enhetsleder og Saksbehandler Sortland kommune har ledige stillinger ved Tjenestekontoret. Bli kjent med oss og våre ledige stillinger  ▽ Tjenestekontoret Tjenestekontoret fungerer som tildelingskontor i forhold til de fleste helse- og omsorgstjenester. Kontoret ivaretar også funksjonen som koordinerende enhet. I tillegg ledes tjenester som omsorgsstønad, Brukerstyrt Personlig Assistanse samt støttekontakt direkte fra dette kontoret.Kontoret disponerer i […]

Scroll to top