Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Helse Nord-Trøndelag – Lege i spesialisering psykiatri

Lege i spesialisering – psykiatri Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra […]

Scroll to top