Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Ledere av helsetjenester

Enhetsleder – Ibestad – Jobbnorge ID 207381

Er du en relasjonsbygger, og vil være med å utvikle en omsorgstjeneste for fremtiden? Vi søker ny leder til Ibestad sykehjem og boliger med heldøgns omsorg. Enhetsleder Søk stillingen Sjå annonse Har du lidenskap og skaper begeistring? Har du lidenskap for omsorgsfaget, og evnen til å skape begeistring? Det sies at tro kan flytte fjell. […]

Harstad kommune – Heldøgns omsorg søker avdelingsledere

Heldøgns omsorg søker avdelingsledere Vil du være leder hos oss? Vi har ledige stillinger som avdelingsleder på to av våre sykehjem, Bergsodden og Stangnes. Stillingene innebærer driftsansvar (fag, personell og økonomi) for en bogruppe. Stillingen forutsetter et nært samarbeid med øvrig(e) avdelingsleder(e) ved sykehjemmet. Som avdelingsleder hos oss får du god oppfølging fra nærmeste leder, […]

Helgelandssykehuset – Områdesjef

Områdesjef Enhet Psykisk helse og TSB, Helgelandssykehuset HF Vi håper du vil bli med på laget vårt og  være med å videreutvikle tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset! Vi søker nå en engasjert områdesjef til Ytre Helgeland. Enhet for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset ble etablert 1. januar 2020. Enheten har gjennomgående […]

Avdelingsleder ved akuttavdeling – Bufetat – Jobbnorge

Har du erfaring med institusjonsarbeid og søker nye utfordringer? Avdelingsleder ved akuttavdeling Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Stillingen er knyttet til avdeling Skogly med målgruppe Akutt. Ved avdelingen arbeides det etter nasjonal veileder for akuttarbeide i statlig virksomhet. Avdelingsleder har ansvar for daglig drift ved avdelingen og har personalansvar for miljøpersonalet ved avdelingen. Avdelingen […]

Virksomhetsleder Skjervøy kommune – Jobbnorge

Virksomhetsleder – sykestue og sykehjem Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Skjervøy kommune har en god og allsidig helsetjeneste til våre innbyggere, herunder en av de få kommunale sykestuer i Troms. Institusjonen er lokalisert i et helsesenter sammen med hjemmetjeneste, fysioterapitjeneste og legekontor. Her tilbys 18 ordinære sykehjemsplasser, en egen avdeling for personer med demenssykdommer […]

Virksomhetsleder Skjervøy kommune – Jobbnorge

Virksomhetsleder – sykestue og sykehjem Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Skjervøy kommune har en god og allsidig helsetjeneste til våre innbyggere, herunder en av de få kommunale sykestuer i Troms. Institusjonen er lokalisert i et helsesenter sammen med hjemmetjeneste, fysioterapitjeneste og legekontor. Her tilbys 18 ordinære sykehjemsplasser, en egen avdeling for personer med demenssykdommer […]

Sortland kommune – Enhetsleder/ledende helsesykepleier

Vi søker engasjert og utviklingsorientert Enhetsleder/ledende helsesykepleier Les mer om stillingen Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/ledende helsesykepleier ved Helsestasjonen på Sortland  Helsestasjonen organiserer helsestasjonstjeneste- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom samt flyktningehelsetjeneste. Helsestasjonen har ansatte med høyt faglig nivå og god stabilitet. Helsestasjonstjenesten i Sortland er faglig framoverlent med fokus på tjenester som […]

Gol kommune – Avdelingsleiar for heimetenester

Avdelingsleiar i heimetenesta Les mer Er du vår nye avdelingsleiar? Heimetenesta skal gi tenester til dei som bur heime og i våre 43 omsorgsbustader. Omsorgstenestene er for tida inne i ein spennande prosess der vi arbeider med ei framtidsretta organisering av tenestene, ei organisering som også tek høgde for dei nye utfordringane kommunane. Kommunane i […]

Narvik kommune – Avdelingsleder Hjemmesykepleie

Vil du bli en del av vårt lederteam? Vi ønsker deg velkommen som kollega i Bjerkvik omsorgsdistrikt. Avdelingsleder Hjemmesykepleie Enheten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjenester, institusjonen Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter som har 2 langtidsenheter, 2 demensenheter, 2 korttidsplasser, samt en lindrende enhet. I tillegg rommer huset dagsenter, kjøkken og vaskeri. Institusjonen er sertifisert om livsgledehjem.  Vi […]

Sortland kommune – Enhetsleder Sjøgata

Vi søker dyktig og utviklingsorientert Enhetsleder Les mer om stillingen Om stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder ved Sjøgata bofellesskap. I Base Sjøgata er det et bofellesskap som har 12 plasser med heldøgns omsorg og pleie. I tillegg gir personalet hjemmetjenester til beboere i 19 omsorgsboliger i samme bygg. Arbeidsoppgaver: Som […]

Scroll to top