Ny, norsk teknologi for smart rekruttering

Utfordringen med å orientere seg i mediebildet har bare blitt større med årene. Med dagens medievaner, der vi surfer rundt på nettet i et hurtig tempo og besøker mange ulike nettsider, er det ikke mangel på alternativer og muligheter for annonsering. Hvordan vet du som arbeidsgiver hva som er de riktige kanalene når du skal nå ingeniøren? Eller sykepleieren? Eller kommunallederen?

Samtidig har den stadige utbredelsen av digital annonsering gjort det mulig å gi svar på effekten av annonseringen: Hvor godt treffer annonsen de kandidatene som er potensielle søkere? Enten de er aktive eller passive jobbsøkere, unge eller erfarne, leser aftenposten.no eller vg.no, er aktive brukere av Facebook eller Snapchat. Du tar poenget.

Vi er et kompetanse- og teknologimiljø som tilbyr arbeidsgivere en helt ny rekrutteringsteknologi. Frantz er det ledende norske verktøyet som håndterer alle typer medier og kanaler, som gir deg svar på hvor du bør annonsere for ulike stillinger, som hjelper deg å få mest mulig ut av annonsebudsjettet og som kan dokumentere annonseeffekt. Du får løpende kontroll over og innsikt i resultatet av annonseringen. 

Frantz kan dokumentere inntil

0 %
Økt annonseeffekt
0 %
Økt trafikkvalitet
0 %
Økt konverteringsrate
0 %
Lavere konverteringskostnad

Vil du vite mer?

Her kan du se en kort video

Play Video

Kontakt Ragnhild direkte for en uforpliktende prat:

eller legg igjen din kontaktinformasjon så tar vi kontakt med deg

Ny, norsk teknologi for smart rekruttering

Smart rekruttering til den blå næringen

Flere enn 200 000 mennesker jobber i den norske havbruksnæringen. De er mekanikere, elektrikere, jurister, ledere, sveisere, økonomer, IT-mennesker, ingeniører, samfunnsvitere m.m.

De jobber i ulike private og offentlige selskaper innen fiskeri, havbruk, maritim næring, olje & gass og nye havnæringer. De fyller funksjoner på alle nivåer i organisasjonene og representerer et bredt aldersspekter, fra lærlinger til godt erfarne mennesker. Arbeidsplassene er spredt over hele landet og offshore.

Å rekruttere de smarte hodene som skal løfte næringen inn i fremtiden krever dybdekunnskap om hvor man når ut til disse ulike menneskene. Datadrevet kandidatsøk er en smart og effektiv måte å treffe de riktige kandidatene på riktig sted og til riktig tid. 

Vi har utviklet Frantz Tech etter inspirasjon fra havnæringen, nærmere bestemt oppdrett. I likhet med fóring av fisk avhenger en vellykket rekrutteringsprosess av flere varierende, eksterne, gitte premisser for best mulig resultat. Jf. fóring: Eksterne faktorer som blant annet vær, vind og temperatur spiller inn på hvor mye fisken spiser. Riktig mengde fór ved hver fóringsrunde gir det beste resultatet; flest mulig kilo til slakt og minst mulig svinn og forurensning av havbunnen. Ved å ta i bruk teknologi for overvåkning og analyse, kan man få svar på hva som er riktig mengde fór fra gang til gang.

I rekrutteringsprosessen er et delmål en søknadsbunke med de beste kandidatene. For at de beste kandidatene skal søke, må de bli gjort oppmerksomme på at du har en ledig jobb. Arbeidsgiveren bærer ansvaret for å oppsøke kandidatene, ikke omvendt. Da må du vite hvor kandidatene er.

Svaret på hvilke kanaler som er riktige til enhver tid avhenger av en rekke eksterne faktorer i kontinuerlig bevegelse: fagområde og utdanning, alder og erfaring, geografi, interesser, medievaner/-trender m.fl. Ved å bruke teknologi til observasjoner og analyser, får du kontinuerlig innsikt i hvor de menneskene du ønsker nå ut til med budskapet ditt er. Og innsikten kan brukes til kontinuerlig benchmarking og optimalisering gjennom hele kampanjens levetid.

Dersom du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon med å spare tid og penger i rekrutteringen, samtidig som du når ut til kvalifiserte kandidater hver gang tar vi gjerne en prat.

Kontakt Ragnhild direkte for en uforpliktende prat

eller legg igjen din kontaktinformasjon så tar vi kontakt med deg

Hvorfor datadrevet kandidatsøk?

Play Video
0 %
Økt annonseeffekt
0 %
Økt trafikkvalitet
0 %
Økt konverteringsrate
0 %
Lavere konverteringskostnad
Smart rekruttering til den blå næringen