Tannlegar

Er du tannlege og på jakt etter nye utfordringar?

Tannlege - Nordheimsund/Odda

100% fast stilling som tannlege er ledig frå 01.11.2020.

Tannlegestillingen er delt mellom Norheimsund og Odda tannklinikkar.  Søkjar bør derfor ha sertifikat og bil.

Tiltreding etter avtale med klinikkleiar/områdeleiar. 

Kvalifikasjonar
 • Det blir stilt krav om godkjent norsk autorisasjon som tannlege
 • Søkjar må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Relevant informasjon for søknaden må vere oversett til norsk, evt engelsk
 • Den som vert tilsett i Tannhelsetenesta må leggje fram politiattest 
Personlege eigenskapar
 • Vi søkjer ein sjølvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik medarbeidar
Vi tilbyr
 • Løn etter avtale, men med ei minsteløn på f.t. kr 580.000
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar  

Andre opplysningar 

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk

Alle nytilsetjingar blir gjort med ei prøvetid på 6 månader

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova §25, 2.ledd, kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste.  Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste, vil du alltid bli varsla før søkjarlista blir offentleggjort.

Tannlege - Os

100% fast stilling som tannlege er ledig frå 01.11.2020.

Tannlegestillingen er delt mellom Norheimsund og Odda tannklinikkar.  Søkjar bør derfor ha sertifikat og bil.

Tiltreding etter avtale med klinikkleiar/områdeleiar. 

Kvalifikasjonar
 • Det blir stilt krav om godkjent norsk autorisasjon som tannlege
 • Søkjar må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Relevant informasjon for søknaden må vere oversett til norsk, evt engelsk
 • Den som vert tilsett i Tannhelsetenesta må leggje fram politiattest 
Personlege eigenskapar
 • Vi søkjer ein sjølvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik medarbeidar
Vi tilbyr
 • Løn etter avtale, men med ei minsteløn på f.t. kr 580.000
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar  

Andre opplysningar 

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk

Alle nytilsetjingar blir gjort med ei prøvetid på 6 månader

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova §25, 2.ledd, kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste.  Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste, vil du alltid bli varsla før søkjarlista blir offentleggjort.

Tannlege - Leikanger

100% fast stilling som tannlege er ledig frå 01.11.2020.

Tannlegestillingen er delt mellom Norheimsund og Odda tannklinikkar.  Søkjar bør derfor ha sertifikat og bil.

Tiltreding etter avtale med klinikkleiar/områdeleiar. 

Kvalifikasjonar
 • Det blir stilt krav om godkjent norsk autorisasjon som tannlege
 • Søkjar må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Relevant informasjon for søknaden må vere oversett til norsk, evt engelsk
 • Den som vert tilsett i Tannhelsetenesta må leggje fram politiattest 
Personlege eigenskapar
 • Vi søkjer ein sjølvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik medarbeidar
Vi tilbyr
 • Løn etter avtale, men med ei minsteløn på f.t. kr 580.000
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar  

Andre opplysningar 

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk

Alle nytilsetjingar blir gjort med ei prøvetid på 6 månader

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova §25, 2.ledd, kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste.  Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste, vil du alltid bli varsla før søkjarlista blir offentleggjort.

Vestland fylkeskommune – Tannlegar