Trygg og effektiv valgannonsering

Trygg og effektiv valgannonsering

Norske kommuner er pålagt å informere innbyggerne hver gang det er valg i Norge. Informasjonen handler om stemmerett, stemmelokaler, valglister, valgkort, forhåndsstemming og lignende.

Vi i Frantz har utviklet vår egen portal for valgannonser. Dette setter oss i stand til å sørge for at informasjonen blir offentliggjort til rett tid. Vi følger også opp kundene gjennom hele perioden før hver valgannonse, slik at informasjonen som går ut blir kvalitetssikret.

Ved å bruke oss får dere billigere annonser og bedre eksponering samtidig som kravene til annonsering blir ivaretatt fra start til slutt.

Dersom du vil du vite mer om hvordan vi bistår mer enn 150 kommuner med valgannonsering, kan du se en kort presentasjon her.