Søk stilling som faglærer ved det nyopprettede studiet i Natur- og kulturguide

Trøndelag høyere yrkesfagskole vil i samarbeid med Nordland fagskole starte opp studiet  Natur- og kulturguide som toårig stedbasert utdanning i Oppdal. Målet med studiet er å gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som etterspørres i opplevelsesnæringene.

Faglærer - med undervisning innen "Natur og kultur", "Guiderollen" og "Praksis i bedrift"

Søk spennende stilling som faglærer ved nyopprettet utdanning innen Natur- og kulturguide.

Arbeidssted: Oppdal
Startdato: 01.08.2021
Søknadsfrist: 15.02.2021

Arbeidsoppgaver

Lærer som tilsettes skal undervise i emnene “Natur og kultur”, “Guiderollen” og “Praksis i bedrift”
 
Kvalifikasjoner

Den som skal tilsettes må minimum ha:

 • bachelorgrad innen humaniora eller reiseliv
 • 60 studiepoeng innen ledelsesfag
 • to års arbeidserfaring fra reiselivsnæring, gjerne fra guidevirksomhet
 • sertifikat for motorkjøretøy

Personlige egenskaper

Skolen søker etter medarbeider som har:

 • gode faglige kunnskaper og ferdigheter
 • evne til pedagogisk formidling
 • evne til god klasseledelse
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • en spennende arbeidsplass og oppgaver i et utviklende og faglig sterkt miljø
 • lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende tariff og avtaleverk

Kontaktpersoner

Faglærer - med undervisning innen "Naturmiljø og aktivitet" og "Miljø og sikkerhet"

Søk spennende stilling som faglærer ved nyopprettet utdanning innen Natur- og kulturguide.

Arbeidssted: Oppdal
Startdato: 01.05.2021
Søknadsfrist: 15.02.2021

Arbeidsoppgaver

I en oppstartfase (vår/sommer 2021) vil stillingen innebære planlegging og organisering av den nye utdanningen. Fra høsten 2021 vil stillingen innebære undervisning hovedsaklig i emnene “Naturmiljø og aktivitet” og “Miljø og sikkerhet”.
 
Kvalifikasjoner

Vi søker etter medarbeider som har minimum:

 • Bachelorgrad innen friluftsliv eller naturguiding
 • To års arbeidserfaring som guide i yrkesfeltet
 • Skredinstruktør etter standard satt av Norsk fjellsportforum

Det er en fordel om søker har:

 • Mastergrad
 • Praktisk/pedagogisk utdanning

Personlige egenskaper

Vi søker etter medarbeider som har:

 • Gode faglige kunnskaper og ferdigheter
 • Evne til pedagogisk formidling
 • Evne til god klasseledelse
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass og oppgaver i et utviklende og sterkt fagmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende tariff og avtaleverk

Kontaktpersoner

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune THYF – Faglærere Natur- og kulturguide