Ledige stillinger ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, Trondheim

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole, Trondheim tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med følgende fordypninger: automatisering, elkraft, kulde- og varmepumpeteknikk, matteknikk, verdiskapning i lokalmat, dekksoffiser, maskinoffiser og klima, energi og miljø. 

Skoleåret 2020-2021 er det ca. 230 studenter og ca. 25 ansatte ved fagskolen. 

Trøndelag høyere yrkesfagskole, Trondheim ligger på Byåsen og er samlokalisert med Byåsen videregående skole.

For mer informasjon om skolen henvises til hjemmeside: www.thyf.no

Faglærer/koordinator ved linje for KEM (Klima, energi og miljø)

Vi har ledig 100 % fast stilling som Koordinator/faglærer ved linje for KEM (Klima, energi og miljø i bygg) KEM er et nett og samlingsbasert deltidsstudie der studentene går 1. og 2. år ved avdelingen i Stjørdal før de kommer hit til Trondheim for 3. og 4. år. Stillingen kan deles mellom flere søkere. Søkere må klargjøre hvilke emner søknaden gjelder for. Mer informasjon om studiet finner man på hjemmesiden www.thyf.no  

Tiltredelse er 01.08.2021.

Dersom du ønsker å være med på å utvikle en utdanning innen Klima, energi og miljø i bygg tilpasset dagens krav, i et godt arbeidsmiljø, kan dette være jobben for deg. 

Arbeidsoppgaver

Planlegging og tilrettelegging av studiet i sin helhet. Undervisning i relevante emner.

Tema det skal undervises i vil være: VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse, Elektro og automatisering med faglig ledelse og tilrettelegging for studentenes gjennomføring av fordypning i studiet og hovedprosjekt. Stillingen kan deles mellom flere søkere. Søkere må klargjøre hvilke emner søknaden gjelder.

Kvalifikasjoner

 • relevant praksis innen fagområdene VVS prosjektering og systemforståelse samt elektro og automatisering
 • sivilingeniør eller ingeniør med relevant utdanning
 • gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • undervisningserfaring og/eller pedagogisk utdanning er en fordel, men ingen forutsetning.

Personlige egenskaper

 • er utviklingsorientert og initiativrik
 • evner å ta i bruk fleksible og varierte arbeidsmetoder
 • har gode samarbeidsevner
 • er lojal og ansvarsbevisst
 • evner å arbeide strukturert og selvstendig
 • har gode kommunikasjonsevner og et positivt menneskesyn

Vi tilbyr

 • utfordrende oppgaver i et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • offentlig pensjonsordning
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement, avtaler og regulativ.

Søknadsfrist: 15. februar 2021

Kontaktperson: William Eide, avdelingsleder Trondheim, tlf. 952 29 168

Faglærer ved linje for dekk- og maskinoffiser

Vi har ledig 100 % fast stilling som faglærer ved linje for dekk og maskinoffiserer, med hovedtyngde på fagene skipets drift og skipsteknikk. Det vil også være behov for at den som ansettes kan ta timer i navigasjon og simulatorkjøring.
 
Tiltredelse er 01.08.2021

Dersom du ønsker å være med på å utvikle en maritim utdanning tilpasset dagens krav, i et godt arbeidsmiljø, kan dette være jobben for deg. 

Kvalifikasjoner

 • relevante sertifikater som dekksoffiser. Fortrinnsvis D1. Søkere med sertifikat som maskinoffiser, fortrinnsvis M1 vil også bli vurdert. Det vil da følgelig ikke bli pålagt undervisning i Navigering.
 • nyere praksis fra skip eller tilsvarende praksis innen fagområdet er en forutsetning.
 • undervisningserfaring og/eller pedagogisk utdanning er en fordel, men ingen forutsetning.

Personlige egenskaper

 • er utviklingsorientert og initiativrik
 • evner å ta i bruk fleksible og varierte arbeidsmetoder
 • har gode samarbeidsevner
 • er lojal og ansvarsbevisst
 • evner å arbeide strukturert og selvstendig
 • har gode kommunikasjonsevner og et positivt menneskesyn

Vi tilbyr

 • utfordrende oppgaver i et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • offentlig pensjonsordning
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement, avtaler og regulativ.

Søknadsfrist: 15. februar 2021

Kontaktperson: William Eide, avdelingsleder Trondheim, tlf. 952 29 168

Faglærere ved linje for elkraft/automatisering

Fra 01.08.2021 har vi ledig en fast 100 %  stilling og en fast stilling på inntil 50 % som faglærer ved linje for elkraft/automatisering. Stillingene har hovedvekt på linjen for Automatisering. Elkraft og Automatisering er en stedbasert linje der studentene er på skolen og får teoretisk og praktisk undervisning. Stillingene kan deles alt etter kvalifikasjoner og ønsker. Oppgi i søknaden hvor stor stillingsandel det fortrinnsvis søkes på.
 
Elkraft/automatisering er et 2-årig heltidsstudium med felles 1.år, og et 2. år der studentene deles i egne grupper for henholdsvis elkraft og automasjon.

Emner disse stillingene skal undervise i:

 • Elektriske systemer
 • Elektroniske systemer
 • Energitekniske systemer med faglig ledelse
 • Reguleringstekniske systemer med faglig ledelse
 • Digitalisering og programmering
 • EKOM
 • Hovedprosjekt

Lenker til mer informasjon:

Dersom du ønsker å være med på å utvikle fagskoleutdanning tilpasset dagens krav fra store og små bedrifter, i et godt arbeidsmiljø, kan dette være jobben for deg.   

Våre studenter kommer i hovedsak til oss fra arbeidslivet med ønske om videre/lederutdanning. Det at de har tatt permisjon fra jobb gjør at de stiller høye krav til skolen både med tanke på utstyr og undervisningspersonell.
 
Kvalifikasjoner
 • fortrinnsvis bachelor-/mastergrad  eller tilsvarende.
 • relevant praksis innen fagområdet
 • pedagogisk utdanning er en fordel men ingen forutsetning for å søke.
 • utdanningsretning fortrinnsvis innen Automatisering
 • lang og god yrkeserfaring kan kompensere for manglende teoretiske utdanning.

Personlige egenskaper

 • er utviklingsorientert og initiativrik
 • evner å ta i bruk fleksible og varierte arbeidsmetoder
 • har gode samarbeidsevner
 • er lojal og ansvarsbevisst
 • evner å arbeide strukturert og selvstendig
 • har gode kommunikasjonsevner og et positivt menneskesyn

Vi tilbyr

 • arbeidsplass i nye og moderne lokaler
 • utfordrende oppgaver i et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • offentlig pensjonsordning
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement, avtaler og regulativ.
 • mulighet for etter og videreutdanning.

Søknadsfrist: 15. februar 2021

Kontaktperson: William Eide, avdelingsleder Trondheim, tlf. 952 29 168

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune THYF – Faglærere