Øksnes kommune søker

Pedagogisk leder

Tangsprellen barnehage

Vi søker pedagogiske ledere som ønsker å være en del av vår barnehage i utvikling. Noen som er opptatt av et demokratisk menneskesyn, og hele tiden påvirkes av kulturelle og lokale forhold. Hvis du er opptatt av å møte barnet i deres undring over livets mysterier, og ønsker å legge til rette for at de får erfaring i å uttrykke seg på mange ulike måter – da kan du være den rette!
 
På grunn av stor mangel på barnehagelærere, trenger vi akkurat deg. Vil du søke på:

100 % fast stilling som pedagogisk leder i Øksnes kommune, pr. 4.1.21 med tjenestested Tangsprellen barnehage. Fra nytt barnehageår 21/22 er det inntil 2 ledige 100 % fast stilling som pedagogisk leder i Øksnes kommune, pr. tiden med tjenestested Tangsprellen barnehage.
Arbeidsoppgaver
 • Du vil ha ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles.
 • Ansvarlig for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
 • Ansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barn
 • Ansvarlig for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen.
 • Ansvar for veiledning av det øvrige personalet.
 •  Medansvar for utviklingen av barnehagen som pedagogisk virksomhet
 •  Medansvar for at personalet arbeider mot felles målsetninger.
 •  Medansvar for barnehagens samarbeid med andre tjenester
 • Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger. Delta i endrings og utviklingsarbeid og holde seg faglig oppdatert.
 • Tilrettelegge og ivareta et godt samarbeid med foreldrene.
 • Være en raus og tydelig leder overfor ditt team, og delta aktivt i barnehagens lederteam.
 •  Delegere arbeidsoppgaver til personalet og sikre at avdelingens mål blir nådd.
 • Utarbeide og gjennomføre årsplan i samarbeid med medarbeiderne og styrer.
Kvalifikasjoner
Primært 3 – årig utdanning som førskolelærer/barnehagelærer. Alternativt annen 3 – årig pedagogisk utdanning med 1 år videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Personlige egenskaper
 • Kunnskapsrik og trives i lederrollen.
 • Kreativ og som synes det er spennende å være i ulike prosesser.
 • Du må være en tydelig voksenperson som er målrettet, løsningsfokusert og handlingsdyktig.
 • Kunne tenke selv, være engasjert, fleksibel og ha godt humør.
 • Du må være positiv og bidra til et hyggelig arbeidsmiljø
 • Du liker å være i aktivitet og du må like å være ute i all slags vær.
 • Det viktigste er at du må ha en genuin interesse for barn og deres nysgjerrighet til verden.
 • Du skal da være med å skape gode barndomsminner for våre fantastiske små.
 • Menn oppfordres til å søke.
Vi tilbyr
 • Nydelig natur med flotte fjell, fjærer, skog og mark der du kan utforske og undre deg sammen med barna. Det er bare for deg å velge mellom ulike læringsarenaer.
 • En fiskerikommune, fylt med mange læringsskatter.
 • En spennende og utfordrende hverdag, i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • En barnehage med et stort mangfold.
 • Å arbeide i et lederteam og være med å utvikle barnehagen.
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort
selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist

10.12.2020

Stilling

Pedagogisk leder

Stillingstype

Fast Heltid

Kontaktinfo

Sølvi Olsen
Enhetsleder
Øksnes kommune – Pedagogisk leder