Vil du være med å utvikle oppvekstsektoren i Moskenes?

Oppvekstsjef/rektor

Moskenes - ytterst i "fastlandslofoten"

Moskenes kommune ligger på den sørligste delen av Moskenesøy, og er den ytterste kommunen av de som benevnes som Fastlands-Lofoten. Isbreer og naturkrefter har utformet landskapet, som er blant det villeste og mest interessante Norge kan by på. Her er også et stort antall fjellvann med fisk.
Landskapet preges av steile fjell og at strandflaten mellom havet og fjellet i hovedsak er meget smal.


Moskenesøya har mange spennende naturopplevelser å by på. Kommer man sjøveien, om Moskstraumen – som regnes som en av verdens sterkeste og farligste havstrømmer – kommer man til yttersida av Lofoten.

Om stillingen

Vi søker etter en allsidig oppvekstsjef som kan kombinere funksjonen som oppvekstsjef med rollen som rektor og kultursjef. Moskenes kommune er ikke av de rikeste, men vi har en engasjert befolkning og næringsliv. Det gir muligheter for den rette personen.

Vi søker en engasjert leder som er tydelig og samlende i sitt lederskap og som har god kjennskap til og forståelse for kommunal forvaltning. Du må være fremtidsrettet og være i stand til å skape motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon for utvikling.

Oppvekstsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og deltar aktivt i kommunens strategiske arbeid, med hovedansvar for hele oppvekstsektoren inkludert rektorfunksjonen sammen med assisterende rektor. Områdene barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, kulturskole, barnevern, folkebibliotek, folkehelse og oppfølging barnevern samt ulike kultur- og fritidstiltak og andre formål og oppgaver er tillagt sektoren. Oppvekstsjefen er også kommunens skolefaglig ansvarlige iht opplæringsloven.

Arbeidsoppgaver

  • Overordnet og helhetlig ledelse og utvikling av kommunens oppveksttjenester.
  • Samarbeid og samhandling om barn og unges oppvekst og utvikling på tvers av kommunens tjenesteområder.
  • Oppvekstsjefen skal sørge for at oppvekstsektoren driftes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer, utarbeide planer, utarbeide saker til administrativ og politisk behandling og iverksette beslutninger.
  • Du må vise gjennomføringskraft og styringsevne opp mot vedtatte mål og rammer.
  • Du vil få overordnet fag-, personal- og økonomiansvar for de enhetene og fagområdene som er tillagt sektoren. 
  • Vi ønsker at du skal være en god veileder for organisasjonen samt håndtere de myndighetsoppgavene som er tillagt området.
  • For å nå våre mål er vi opptatt av å rekruttere en leder som vil bidra til utvikling av kommunen i et helhetsperspektiv og som evner å få til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder, med andre offentlige aktører og med lokalsamfunnet.

Egenskaper

Vi søker etter en oppvekstsjef som er tydelig og samlende i sitt lederskap og som har god kjennskap til og forståelse for kommunal forvaltning. Du må være fremtidsrettet og være i stand til å skape motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon for utvikling.

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Tilsetting vil ventelig skje så raskt som mulig etter at søknadsfristen er utløpt. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.

Nærmere informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av kommunedirektør Steinar Sæterdal på tlf: 980 17 031 eller avtroppende oppvekstsjef Bjørn Olav Laksosnes tlf 980 17 235.

Søknadsfrist

30. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Moskenes

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Moskenes kommune, Sørvågen

Moskenes kommune – Oppvekstsjef/rektor