UiT Norges arktiske universitet

Prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling

Les mer og søk her:

Prorektor for utdanning

UiT Norges arktiske universitet (UiT) søker en utviklingsoritentert og engasjert prorektor som har ansvar for UiTs utdanningsvirksomhet.

Prorektor for forskning og utvikling

UiT Norges arktiske universitet (UiT) søker en utviklingsorientert og engasjert prorektor som har ansvar for UiTs forsknings- og utviklingsvirksomhet.

UiT – Prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling – Jobbnorge