Ledige rektorstillinger

Maurnes skole

Maurnes skole er en 1-7 skole med 64 elever og 15 ansatte. Skolen ligger unikt og idyllisk til på Hinnøya med skogen, fjellet og havet i umiddelbar nærhet.
Nærmiljøet brukes aktivt i undervisninga. Skolen har et godt læringsmiljø der trivsel, trygghet og engasjement står i fokus. Maurnes skole har et positivt, engasjert og fleksibelt kollegium som er opptatt av at elevene skal rustes godt for å mestre hverdagen og framtida. Skolen legger stor vekt på å være raus og romslig der alle barn og voksne skal oppleve trygghet og tilhørighet. Sammen jobber skolen målretta for å oppfylle Sortland kommunes visjon for barnehager og skoler:

Alle barn og elever i barnehager og skoler i Sortland kommune skal oppleve et trygt, tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer læring, danning, trivsel og helse – dette gjelder både det fysiske og sosiale miljøet.

Vi søker rektor

Til å lede Maurnes skole søker vi nå en tydelig og inkluderende rektor som skal videreutvikle skolen i tett samarbeid med ansatte, elever og foresatte. Vi søker en leder som har ambisjoner på vegne av elevene og som bidrar til at ansatte ser muligheter og motiveres for utviklingsarbeid til beste for elevenes læring.

Holmstad skole

Holmstad skole er en 1-7 skole med ca. 40 elever og rundt 13 ansatte. Skolen ligger unikt og idyllisk til med skogen og havet i umiddelbar nærhet. Nærmiljøet brukes aktivt i undervisninga. Skolen har et godt læringsmiljø der trivsel, trygghet og engasjement står i fokus. Holmstad skole har et positivt, engasjert og fleksibelt kollegium som er opptatt av at elevene skal rustes godt for å mestre hverdagen og framtida. Skolen legger stor vekt på å være raus og romslig der alle barn og voksne skal oppleve trygghet og tilhørighet. Sammen jobber skolen målretta for å oppfylle Sortland kommunes visjon for barnehager og skoler:

Alle barn og elever i barnehager og skoler i Sortland kommune skal oppleve et trygt, tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer læring, danning, trivsel og helse – dette gjelder både det fysiske og sosiale miljøet.

Vi søker rektor

Til å lede Holmstad skole søker vi nå en tydelig og inkluderende rektor som skal videreutvikle skolen i tett samarbeid med ansatte, elever og foresatte. Vi søker en leder som har ambisjoner på vegne av elevene og som bidrar til at ansatte ser muligheter og motiveres for utviklingsarbeid til beste for elevenes læring. Stillingen som rektor er på 80 %. 20% er undervisning, eller andre oppgaver som avtales med kommunalsjefen.

Sortland kommune – 4 lederstillinger – oppvekst