Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Rektor ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Ingress

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utnytter vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og våre samarbeidspartnere.

Les mer om UiT og vår strategi Drivkraft i nord på uit.no. UiT har 16 600 studenter, mer enn 4 000 ansatte, og er etablert på 10 studiesteder i Nord-Norge. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. Rektor har sitt hovedarbeidssted i Tromsø.

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet (UiT) søker en utviklingsorientert og engasjert rektor som skal

 • lede universitetets samlede virksomhet
 • stimulere til fremragende faglige resultater
 • lede universitetets samarbeid med myndigheter og samfunns- og næringsliv
 • lede arbeidet med å utvikle universitetets organisasjon, universitetsdemokrati og medbestemmelse

Ansvar og oppgaver for rektor er beskrevet i universitets- og høyskoleloven.

UiT er skapt av fremsynte folkevalgte, dedikerte ansatte og kunnskapstørste studenter. Vi bidrar med kunnskap om helse, urfolk, hav, teknologi, klima og miljø, ressurser, geopolitikk og samfunns- og næringsutvikling som verden trenger. Gjennom 50 år har vi utdannet mer enn 65 000 fagfolk til samfunns- og næringsliv. UiT har et særlig mandat til å frembringe og formidle kunnskap om arktiske forhold på vegne av nasjonen Norge og for en verden som ser mot nord.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av rektor Anne Husebekk

eller universitetsdirektør Jørgen Fossland

eller leder av innstillingsutvalget Stig Slørdahl

Kvalifikasjoner

Vi søker en rektor med kunnskap, vilje og kraft til å videreutvikle og forsterke universitetets posisjon og betydning regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den som ansettes må

 • være bedømt som professor- eller dosentkompetent
 • ha bred erfaring fra ledelse innenfor større kunnskapsorganisasjoner
 • ha gode strategiske evner og god forståelse av universiteters virksomhet
 • ha kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • ha gode evner til å representere universitetet utad og delta i den offentlige debatten
 • ha god organisasjonsforståelse og erfaring fra organisasjonsutvikling
 • ha gode evner til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:

 • Være nytenkende og nyskapende.
 • Være resultatorientert, tydelig og beslutningsdyktig.
 • Ha gode evner til kommunikasjon.
 • Ha gode evner til å skape tillit og nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Ha gode evner til samarbeid og å skape resultater sammen med andre.

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • lønn og vilkår etter nærmere avtale

Rektor ansettes for en periode på fire år fra 1.8.2021, og med mulighet for ansettelse i ytterligere en fireårsperiode. Hovedarbeidssted for stillingen vil være Tromsø. Reisevirksomhet innen- og utenlands må påregnes.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser
 • vitnemål og karakterutskrifter
 • dokumentasjon på språkferdigheter

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og til retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer særlig kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søknadsfrist

2. november 2020

Kommune

Tromsø

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Jobbnorge-ID

192339

Rektor – Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet