Hovedutlysning skoleåret 2022/23

Sortland kommune har flere ledige stillinger i skolen. Vi har ledige stillinger for lærere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøterapeuter.

Sortland Ungdomsskole

Skolen ligger sentralt plassert på Sortland der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer. Skolen var ny høsten 2011.

Miljøterapeuter

Vi har ledig 2 x 89% stillinger som miljøterapeut for skoleåret 2022/23.

Lærere

Det er ledig inntil 5 x 100 % faste stillinger og inntil 3 vikariat som lærer ved Sortland ungdomsskole fra 01.08.2022. 

Barne- og ungdomsarbeidere

For skoleåret 2022/23 er det ledig inntil 1 fast 75% stilling, og inntil 2 x 75% vikariat som barne- og ungdomsarbeider.

Sigerfjord skole

Skolen ligger idyllisk til ca. 8 km øst for Sortland sentrum. Tettstedet Sigerfjord har ca. 800 innbyggere og ligger på Norges største øy, Hinnøya. Naturen rundt skolen gir oss et mangfold av muligheter. Fjellet, skogen og fjæra er bare et steinkast unna og brukes aktivt av skolen.

Lærer

Ved Sigerfjord skole er det ledig 100% fast stilling som lærer fra 01.08.2022. 

Sortland barneskole

Sortland barneskole ligger i skolekvartalet like ovenfor Sortland sentrum med ungdomsskolen, videregående skole og Sortlandshallen som naboer. Vi legger vekt på omgivelser som utfordrer til positiv fysisk og sosial aktivitet. Fra skolen er det kort vei til skog og mark, Sortland sentrum, fjæra og havet. Vi vil at opplæringen skal bære preg av det, og benytter derfor uteskole aktivt i elevenes læringsprosess.

Lærere

Ved Sortland barneskole er det ledig inntil 3 x 100 % faste lærerstillinger fra 01.08.2022. 

Det er i tillegg ledig 2 x 100% vikariat i tidsrommet 01.08.2022-01.11.2022.

Barne- og ungdomsarbeidere

Sortland barneskole har ledig 4 x 44% faste stillinger som barne- og ungdomsarbeider fra 01.08.2022. Stillingene er knyttet til SFO.

Lamarka skole

Lamarka skole ligger i Rogneveien, like sør for Sortland sentrum. Skolen ble tatt i bruk i 1997 og er en 1 – 7 skole.

Lærer

Ved Lamarka skole er det ledig 65% vikariat som lærer i tidsrommet 01.08.2022-01.04.2023, med mulighet for forlengelse.

Holmstad skole

Holmstad skole ligger innerst i Eidsfjorden ca. 14 km fra Sortland sentrum. 
Kretsen dekker et stort geografisk område med elever fra Kavåsen, Romset, Brenna, Frøskeland, Holmstad, Sildpollen, Valfjord, Kjerringvik og Holmstaddalen.

Barne- og ungdomsarbeider

For skoleåret 2022/23 er det ledig 80% stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Holmstad skole.

Stillingen er et vikariat i tidsrommet 01.08.2022-22.03.2023. Stillingen er delt mellom oppgaver i skole og SFO.

Maurnes skole

Maurnes skole ligger på Maurnes, ca. 12 km nord for Sortland sentrum.
Skolekretsen omfatter et relativt stort geografisk område, fra grensen mot Andøy kommune i nord, Hognfjorden og Godfjorden i øst og Kvalsaukan i sør.

Lærere

Ved Maurnes skole er det fra fra 01.08.2022 ledig to lærerstillinger.

Sortland kommune – Lærere og pedagoger