LEDIGE STILLINGER INNEN OPPVEKST

ER DU GLAD I Å JOBBE MED BARN OG UNGDOM

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag vel 5200 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

Vi trenger:

 • Allmennlærere med basisfagkompetanse – norsk, matte, engelsk, spes.ped og kunst og håndverk. 
 • Har også ledig lærerstilling med spesialpedagogisk koordinatorfunksjon.
 • Barnehagelærere
 • Pedagogiske ledere
 • Barne- og ungdomsarbeidere

Ledige stillinger innen oppvekst

Frøya kommune har ledige stillinger i følgende skoler og barnehager for skoleår 2021/2022:

 

Dyrøy oppvekstsenter – Virksomhetsleder Randi Gaustad tlf. 971 58 174,
mail: randi.gaustad@froya.kommune.no

1 x 100% fast lærerstilling

2 x 100% fast pedagogisk leder barnehage

 

Sørburøy skole – Virksomhetsleder Line Brendberg tlf. 977 20 599,
mail: line.brendberg@froya.kommune.no

67% lærer, hvorav 30% fast og 37% vikariat

 

Mausund Oppvekstsenter – Mona- Lise Øien tlf. 976 44 633,
mail: mona.lise.oien@froya.kommune.no

1 x 100% Pedagogisk leder barnehage

 

Nordskag oppvekstsenter – Virksomhetsleder Lise Måsøval tlf. 926 24 629,
mail: lise.masoval@froya.kommune.no

1 x 100% vikariat lærer med undervisningskompetanse 1-7. Mulighet for fast ansettelse. 

1 x 100 Svangerskapsvikariat som pedagogisk leder barnehage

 

Nabeita oppvekstsenter – Virksomhetsleder Tove Karlsen tlf 476 60 073,
mail: tove.karlsen@froya.kommune.no

3 x 100% fast lærerstilling. 

1 x 100% lærerstilling vikariat svangerskapspermisjon. 

2 x 100% pedagogisk leder fast barnehage

Ved fast ansettelse intern søker – ledig vikariat – 100%

1 x 100% pedagogisk leder barnehage, vikariat svangerskapspermisjon

1 x100% fagarbeider fast

 

Sistranda barneskole – Virksomhetsleder Sissel J Strømøy tlf. 996 39 325,
mail: sissel.jorid.ostheim.stromoy@froya.kommune.no

2 x 100% faste lærerstillinger. Ønsket fagkombinasjon: norsk, engelsk og matematikk. 

3 x 100% årsvikariat lærerstillinger. Ønsket fagkombinasjon: norsk, engelsk og matematikk. 

 

Frøya ungdomsskole – Virksomhetsleder Margit Myrseth tlf. 974 84 800         
mail: margit.kristiansen.myrseth@froya.kommune.no

1 x 100% fast kontaktlærer i basisfag, KRLE, språk og samfunnsfag. 

1 x 100% spespedkoordinator koordinator/spesped 50/50. 

1 x 100% vikariat kontaktlærer i basisfag, KRLE, valgfag, samfunnsfag, fordypning. 

1 x 100% svangerskapsvikariat faglærer i mat og helse (ernæring), KRØ, arbeidslivsfag. Oppstart 09.08.21 – 31.12.21

1 x 100% svangerskapsvikariat faglærer i naturfag, matematikk, KRØ, norsk. Oppstart 01.01.22 – 20.06.22

 

Som følge av interne omrokkeringer og andre avklaringer, kan det medføre til flere ledige stillinger enn oversikten viser. 

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Heltidskultur i fokus
 • “Frøyapakken”

Annen informasjon:

For alle stillinger kreves det gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Frøya kommune har innført digitalt læringsbrett på alle skoletrinn.

Politiattest må foreligge før stillingen tiltres.

Vi ønsker at du spesifiserer på din søknad hvilke stilling/stillinger du søker på.

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist

14. mars 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Frøya

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oppvekst – Frøya kommune – Jobbnorge