Sortland barneskole har ledig flere stillinger:

Pedagogisk medarbeider ved Sortland barneskole, fast

Det er ledig fast stilling som pedagogisk medarbeider ved Sortland barneskole.

Stillingsstørrelsen vil ligge mellom 56 % – 99,86 %.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Om stillingen

Stillingen skal inn i et team rundt elev med spesifikk funksjonsnedsettelse, og vi vil legge særskilt vekt på:

 • Erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov i SFO og skole
 • Erfaring i å kommunisere med barn med kommunikasjonsvansker
 • Erfaring i å jobbe med barn med atferds-utfordringer
 • Helsefaglig kompetanse og erfaring med epilepsi, alternativ og supplerende kommunikasjon og store funksjonsnedsettelser.

 Følgende oppgaver er tillagt stillingen

 • Tett oppfølging av enkeltelev med særlige tilrettelegginger faglig, sosialt og atferdsmessig – både i undervisningssituasjoner og i friminutt
 • Støtte eleven i lek og samvær med andre elever
 • Veiledning av enkeltelev som sliter med psykososiale problemer og utfordrende atferd
 • Bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • Delta på uteskole, turer og utflukter 

Vi søker deg som

 • Har helsefaglig kompetanse, søkere med særlig relevant erfaring og språkkompetanse vil også bli vurdert til stillingen
 • Du må beherske pashto muntlig og skriftlig.
 • Har kompetanse og erfaring med tilsvarende arbeid med barn og unge
 • Er en person som forstår uhensiktsmessig atferd som uttrykk for tidligere opplevelser, og som kan håndtere dette på en måte som fremmer trygghet, utvikling og læring hos elevene
 • Har kunnskap/erfaring med digitale hjelpemidler i undervisning, og behersker å bruke IKT som arbeidsverktøy
 • Interesse for uteskole og uteaktiviteter
 • Du må beherske norsk muntlig

Egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du har et positivt elevsyn
 • Du har evne til å etablere gode relasjoner til elever og voksne
 • Du har godt humør og et varmt blikk for hver elev
 • Du er selvstendig og engasjert i jobben, og har evne til å lede enkeltelever og elevgrupper.
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din arbeidsutførelse er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller som like å samarbeide med andre
 • Du er fleksibel og har god arbeidskapasitet

Vi kan tilby deg

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges.
 • Gunstig pensjonsordning
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Lønn i.h.t. avtaleverket

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse. Jfr. informasjon “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post HR@sortland.kommune.no.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

14.03.2021

Arbeidssted

Sortland barneskole​

Stilling

Pedagogisk medarbeider

Stillingstype

Fast 56 % - 99,86 %​

Kontaktinfo

Lærer ved Sortland barneskole, 100 % fast

Om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som lærer ved Sortland barneskole. 

Tiltredelse snarest mulig.

Hvis du…

– vil utgjøre en forskjell
– vil være ambisiøs på barn og unges vegne
– vil skape gode relasjoner rundt deg
– er åpen for nye ideer, er endringsvillig, og har pågangsmot

… da vil vi ha deg som jobbsøker.

Vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Ved eventuelle ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Om sortlandsskolen:
Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1250 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Vedtatt kvalitetsplan i skolen skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskoler/skoler/

Personlige egenskaper vi vektlegger:

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev 
 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Kvalifikasjoner:

Søker må ha godkjent utdanning for grunnskolen/ungdomstrinnet i grunnskolen jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2/ § 14-3. Fortrinnsvis undervisningskompetanse 1.-7. trinn.

Fagønsker:

 • Spesialpedagogikk
 • Engelsk
 • Norsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til språkkunnskaper:

Det stilles krav til gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, iht. forskrift til opplæringsloven § 14-6.

Vi tilbyr:

 • Ufordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk 
 • Mentorordning for nyutdannede

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.  Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du 

unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

14.03.2021

Arbeidssted

Sortland barneskole

Stilling

Lærer

Stillingstype

100 % fast stilling

Kontaktinfo

Miljøterapeut ved Sortland barneskole, 100 % fast

Om stillingen

Det er ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut ved Sortland barneskole.

Det er mulighet for flere ledige stillinger, da vil søkerne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Ledelse/ koordinering og deltakelse i arbeid hvor det sosialpedagogiske er vektlagt
  • Internt utviklings- og trinnarbeid
  • Skole- hjem samarbeid
  • Samarbeid med de ulike samarbeidsinstansene skolen har
 • Veiledning av ansatte
 • Planlegging og utføring av tiltak for elev/elevgruppe
 • Omsorgsarbeid for elever med behov
 • Kontakt med foreldre/ foresatte

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, annen relevant utdanning kan også vurderes
 • Kompetanse og erfaring med tilsvarende arbeid med barn og unge
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med traumebasert omsorg og en utholdenhet i forhold til å bety noe for barn i krise
 • Voksen som forstår uhensiktsmessig atferd som uttrykk for tidligere opplevelser, og som kan håndtere dette på en måte som fremmer trygghet, utvikling og læring hos elevene
 • Veiledningskompetanse

 Egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vi kan tilby deg

 • Utfordrende oppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole-heimsamarbeid skal vektlegges.
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht avtaleverket

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse. Jfr. informasjon “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post HR@sortland.kommune.no.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

14.03.2021

Arbeidssted

Sortland barneskole

Stilling

Miljøterapeut

Stillingstype

100 % fast stilling

Kontaktinfo

Sortland skole

Sortland barneskole ligger i skolekvartalet like ovenfor Sortland sentrum med ungdomsskolen, videregående skole og Sortlandshallen som naboer. Vi legger vekt på omgivelser som utfordrer til positiv fysisk og sosial aktivitet. Fra skolen er det kort vei til skog og mark, Sortland sentrum, fjæra og havet. Vi vil at opplæringen skal bære preg av det, og benytter derfor uteskole aktivt i elevenes læringsprosess.

Sortland kommune – Stillinger Sortland barneskole