Ved Fakultet for ingeniørvitenskap er det ledig stilling som

Senior EU-rådgiver

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

 

Om stillingen

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) lyser ut en fast 100% stilling som seniorrådgiver, med Horizon Europe som primært ansvarsområde.

IV-fakultetet har en tydelig ambisjon om flere forskningsprosjekter og økt internasjonalt forskningssamarbeid. Sammen med kolleger i EU-teamet vil du spille en sentral rolle i arbeidet med å nå dette målet.

Fakultetets EU-team består av tre forskningsrådgivere, som samarbeider tett med sterke fagmiljøer og en profesjonell administrasjon. Du vil inngå i fakultetets nettverk av erfarne og utviklingsorienterte forskningsrådgivere, som jobber tett med våre fagmiljø. Du vil også samarbeide tett med prodekan for forskning og prodekan for innovasjon, prosjektøkonomer og HR, og rådgivere ved rektors stab og ved andre fakulteter. Du vil også være rådgiver til ledelse på fakultet og institutt i strategiske spørsmål.

Forskningsrådgiverne på IV bistår forskerne i søknadsfase, kontraktsforhandlinger og prosjektgjennomføring. Det er viktig at kompetanse, ambisjoner og innstilling hos den enkelte muliggjør fleksibilitet i arbeidsfordeling og bistand på tvers av de ulike rollene. Du har god forståelse for din servicerolle overfor våre forskere og ledergruppe, og for forskningens rolle i samfunnet.

Stillingen inngår i fakultetets forskningsseksjon, som leverer og utvikler forskningsadministrative tjenester til fakultetets vitenskapelig ansatte og ph.d.- kandidater. Seksjonen har åtte årsverk, og har et nært samarbeid med fakultetets åtte institutter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef forskning.

Arbeidsoppgaver

Du skal bidra til økt forskningsaktivitet blant våre forskere gjennom:

 • bistand til fakultetets fagmiljøer i å identifisere relevante finansieringsmuligheter og øke antall eksternfinansierte forsknings- og innovasjonsprosjekt, herunder koordinering og kvalitetssikring av søknader og søknadsprosesser, spesielt mot EUs rammeprogram for forskning
 • rådgivning til ledelse i strategiske spørsmål
 • oppsøkende virksomhet mot fagmiljøene for å stimulere søknadsaktiviteten
 • lede informasjonstiltak som øker fagmiljøenes innsikt og innflytelse i Horisont Europa-programmet, som for eksempel kontaktpunkt for Brussel-kontoret, og presentasjoner og informasjonsmøter i miljøene
 • tilrettelegging for internasjonalt forskningssamarbeid
 • aktiv deltakelse i fakultetets tverrfaglige nettverk og andre aktuelle fora ved NTNU, herunder koordinering av fakultetets samlede støtteapparat for forskningsstøtte
 • oppdatere og rapportere på IV-fakultetets EU-prosjektportefølje og NTNUs incentivordninger

Andre oppgaver kan tillegges stillingen avhengig av kompetanse og interesser hos den som tilsettes.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på mastergradsnivå (lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet)
 • erfaring med forskningsadministrativt arbeid fra UH- eller instituttsektoren
 • erfaring fra nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat for forskningsfinansering
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk (NB: Administrasjonen ved NTNU har norsk som arbeidsspråk. Ved manglende norskkunnskaper vil det bli stilt krav til norskopplæring etter nærmere avtale.)

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på doktorgradsnivå
 • erfaring med søknadsutvikling av forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • erfaring med strategi- og utviklingsarbeid
 • erfaring fra EUs virkemiddelapparat for forskningsfinansering
 • erfaring fra eller kjennskap til Norges forskningsråds virkemiddelapparat
 • erfaring med koordinering og utvikling av samarbeidsarenaer
 • erfaring fra informasjons- og formidlingsarbeid
 • oppdatert kunnskap om digitale samhandlingsverktøy
 • kjennskap til EUs krav om datahåndtering
 • interesse for fakultetets fagområder og samfunnsoppdrag

Personlige egenskaper

 • ryddig, selvstendig, strukturert og målbevisst, med god gjennomføringsevne
 • analytisk, strategisk og utviklingsorientert
 • fleksibel, serviceinnstilt og kvalitetsorientert
 • oppsøkende og initiativrik, med gode samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsevner, med evne til å stille spørsmål og drøfte vitenskapelige tema

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingene er plassert i statens lønnsregulativ kode 1364 – seniorrådgiver, og lønnes etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med seksjonssjef forskning Thea Sofie Melhuus Hojem, tlf: 73598867, e-post thea.hojem@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Wenke Eriksen, tlf: 73592013, e-post: wenke.eriksen@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-191/21

 Søknadsfrist: 22.08.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for ingeniørvitenskap 

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr bachelor- og masterstudier i teknologi, realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Vi har mer enn 50 studieprogram å velge mellom. Vår forskning bidrar til en samfunnsutvikling preget av bærekraft og nyskaping. Fakultetet består av åtte institutter og en fakultetsadministrasjon.

Søknadsfrist

22. august 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

NTNU Trondheim

Senior EU-rådgiver – NTNU – Jobbnorge – ID209480