Forskere

Forskere innen næringsøkonomi i sjømatsektoren

Om Nofima

«Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land.

Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer. I mange prosjekter jobber vi på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste matnyttige kunnskapen.

Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte. Vi sier ofte at vår forskning skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Vårt hovedkontor er i Tromsø, og vi har forskningsavdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås. Vi er omkring 390 ansatte og tilbyr konkurransedyktige betingelser, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger.

Om stillingen

Nofima har i over 30 år studert struktur og lønnsomhetsforhold i sjømatsektoren. Instituttet har for tiden stor aktivitet med å utvikle forklaringsmodeller for utviklingen. Samtidig er instituttet involvert i store prosjekter som evaluerer ulike virkemidler rettet mot å øke verdiskapingen i sektoren.

En viktig del av dette arbeidet er å oppdatere og foredle næringsstatistikk fra alle deler av sektoren.Ved Nofima i Tromsø skal vi nå ansette tre nye forskere innen næringsøkonomi.

Vi søker personer med interesse og kunnskap innen næringsøkonomi. Ettersom en hovedaktivitet vil være knyttet til bearbeiding av store dataserier, utvikling av gode verktøy for håndtering av disse og næringsøkonomiske analyser, leter vi etter personer med god innsikt i IKT og regnskapsanalyse.

Samtidig er det en stor fordel med god innsikt i sjømatsektoren. Vi oppfordrer både erfarne forskere og nyutdannede til å søke.

Krav til kompetanse

 • Høyere utdanning på masternivå innen bedriftsøkonomi, næringsøkonomi eller samfunnsøkonomi
 • Erfaring med IKT og regnskapsanalyse
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig, og ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Annen ønsket kompetanse og erfaring

 • Kjennskap til sjømatsektoren
 • Erfaring med bearbeiding av store dataserier
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og som del av en gruppe
 • Erfaring med ulike kommunikasjonsformer (sosiale medier, vitenskapelige og populærvitenskapelige framstillinger av eget arbeid)

Vi tilbyr

Vi kan tilby et sterkt fagmiljø, spennende og viktige problemstillinger og et svært godt arbeidsmiljø. Vi søker initiativrike og selvdrevne personer som liker å jobbe i et flerfaglig anvendt forskningsmiljø. Nofima tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjon og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Spørsmål om stillingen

For spørmål om stillingen kontakt forskningssjef Bent Dreyer, telefon +47 77 62 90 23, e-post: bent.dreyer@nofima.no.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og arbeidserfaring)
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med orginale vitnemål og attester.

Søknadsfrist

31. januar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Tromsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Tromsø

Forsker innen næringsøkonomi – Nofima – Jobbnorge