Ved Fakultet for arkitektur og design (AD) er det ledig stilling som

Forskningsrådgiver

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Ved Fakultet for arkitektur og design (AD) søker vi en motivert og utviklingsorientert forskningsrådgiver til en nyopprettet stilling.

AD bidrar med kunnskap og innsikt, innovasjon og verdiskaping for å nå FNs bærekraftsmål. Gjennom vårt faglige mangfold, profesjonsnærhet og vår tverrfaglige profil, har vi en bred kontaktflate mot samfunnet og ledende forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Sammen utvikler vi helhetlige løsninger for samfunnets komplekse utfordringer, med mennesket i sentrum.

Fakultetets fire institutter rommer både grunnleggende og anvendt forskning, praksisbasert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. De anvendte forskningsmiljøene er motorene for utvikling av vår eksternfinansierte prosjektportefølje. Eksempler på forskningssentre og -grupper er Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN), Smart Sustainable Cities, Helsefremmende teknologi og omgivelser, Lys og farge, Interaksjonsdesign og bærekraftig design, Eiendomsutvikling og -forvaltning, NTNU Wood, og Bygningsvern og transformasjon. Fakultetet har hatt en økning i eksternt finansierte prosjekter de siste årene, og har behov for å utvide det administrative støtteapparatet.

AD søker en rådgiver som skal bistå fakultetets fagmiljøer i utvikling av forsknings- og innovasjonssøknader knyttet til nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter (Norges forskningsråd, Horizon Europe m.fl.). Arbeidsoppgavene vil primært være bidrag til utvikling og oppfølging av forskningssøknader og relevante nettverk. I tillegg vil rådgiveren gi støtte til fakultetsledelsen i forskningsstrategiske spørsmål. Rådgiveren vil også bidra til å drifte ADs forskningsforum, som er et forum for å diskutere forskningsrelaterte muligheter og utfordringer på tvers av instituttene.

Rådgiveren vil inngå i faggruppe for forskning i ADs fakultetsadministrasjon og rapportere til seksjonssjef. Gruppen gir råd, bistand og administrativ støtte til forskere ved alle våre institutter og jobber tett på våre fagmiljø. I tillegg til denne nyopprettede stillingen, består faggruppen av to forskningsrådgivere. Forskningsrådgiverne må være fleksible i tilnærming til oppgaver og ansvarsområder.

Du rapporterer til seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

Du skal bidra til økt forskningsaktivitet blant våre forskere gjennom:

 • Oppsøkende virksomhet overfor fagmiljøene for å stimulere søknadsaktivitet
 • Støtte fagmiljøer med identifisering av relevante eksterne finansieringsmuligheter
 • Støtte fagmiljøer med utvikling av forskningssøknader av god kvalitet, kvalitetssikre søknader og søknadsprosesser
 • Oppfølging av forskningsprosjekter, særlig i oppstartsfase inkl. kontraktforberedelser
 • Bidra til utvikling av unge, lovende forskere samt etablerte fagmiljø
 • Bidra i planlegging og implementering av forskningsstrategiske utviklingstiltak i organisasjonen
 • Bidra til forskningsformidling
 • Tilrettelegging for internasjonalt forskningssamarbeid
 • Aktiv deltakelse i fakultetets tverrfaglige nettverk og andre aktuelle fora ved og utenfor NTNU
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført utdanning på minst masternivå
 • Erfaring fra utvikling og/eller koordinering av større eksternfinansierte prosjekter
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk (NB: Administrasjonen ved NTNU har norsk som arbeidsspråk. Ved manglende norskkunnskaper vil det bli stilt krav til norskopplæring etter nærmere avtale.)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra forskningsrådgivning, utvikling og/eller koordinering av forsknings- og innovasjonsprosjekt
 • Kunnskap om Norges forskningsråds og EUs virkemiddelapparat
 • Erfaring fra utvikling av strategiske samarbeidsarenaer
 • Erfaring fra formidlingsarbeid
 • Kunnskap om åpen vitenskap og krav til datahåndtering
 • Kjennskap til UH- og instituttsektoren

Personlige egenskaper

 • Oppsøkende, initiativrik og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med evne til å stille spørsmål samt drøfte og formidle vitenskapelige tema
 • Har en motiverende og inkluderende samarbeidsform, med evne til å skape tillit og bygge relasjoner
 • Ryddig, strukturert og målbevisst, med god gjennomføringsevne og vektlegging av kvalitet og service
 • Evne til å arbeide under tidspress, og med flere saker parallelt
 • Strategisk, analytisk og utviklingsorientert
 • Fleksibel og løsningsorientert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 490 600 – 618 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For særskilt godt kvalifiserte søkere kan kode som seniorrådgiver vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med med faggruppeleder Tone Woie Alstadheim , tlf. 93630028, e-post tone.alstadheim@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Emil Lutterloh-Lie, e-post: emil.lutterloh.lie@jeffersonwells.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2021/16896.

 Søknadsfrist: 17.05.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for arkitektur og design har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor design, kunst, arkitektur, by -og regionplanlegging, eiendomsutvikling og -forvaltning, samt tradisjonelt bygghåndverk. Fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. Fakultet for arkitektur og design består av fire institutter samt en fakultetsadministrasjon.

Søknadsfrist

17. mai 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Gløshaugen

Forskningsrådgiver – NTNU – Jobbnorge