Forsker innen prosessteknologi

Nofima søker forsker innen
prosessteknologi

Om Nofima

«Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land. Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer.

I mange prosjekter jobber vi på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste matnyttige kunnskapen.

Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte. Vi sier ofte at vår forskning skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Vårt hovedkontor er i Tromsø, og vi har forskningsavdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås.Vi er omkring 390 ansatte og tilbyr konkurransedyktige betingelser, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger.

Om stillingen

Nofima har en ledig stilling som forsker innen prosessteknologi!

Forskning, utvikling og innovasjon for framtidens ingrediens- og fôrindustri er et satsningsområde i Nofima. Sentralt i utviklingen av bærekraftig og sirkulær bioøkonomi står tilgang og utnyttelse av biprodukter og nye alternative ressurser. Nofima er i ferd med å bygge opp den nasjonale infrastrukturplattformen Aquafeed Technology Centre (www.aquafeed.science). Forskergruppen arbeider med prosjekter knyttet til bearbeiding og anvendelse av råstoff og ingredienser basert på marine, animalske, plante-, alge- og insektbiomasser.

Hovedoppgavene for forskeren vil være prosjektledelse, utarbeidelse og gjennomføring av forsøksplaner i laboratorie- og pilotskala, bearbeiding av resultater, rapportskriving og publisering i vitenskapelige tidsskrift. Arbeidssted vil være i Bergen.

Krav til kompetanse og erfaring

 • Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse med erfaring innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Separasjon og raffinering av biologisk råstoff (nedstrømsteknologi)
  • Industriell framstilling av ingredienser, fôr og/eller næringsmiddelprodukter
  • Generell kunnskap innen kjemitekniske enhetsoperasjoner og prosessteknologi
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og ett eller flere nordiske språk.

Følgende vil også vektlegges

 • Erfaring med innovasjonsarbeid, helst i nær kontakt med industri i inn- eller utland
 • Evne til å motivere og inspirere
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og som del av en gruppe
 • Erfaring med ulike kommunikasjonsformer (sosiale medier, vitenskapelige og populærvitenskapelige framstillinger av eget arbeid)

Vi tilbyr

Nofima kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape en oppdrettsnæring som framtidens generasjoner kan være stolte av. Akvadivisjonen er et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i den verdikjeden som akvakulturindustrien representerer. Ansatte har gode muligheter for teoretisk og praktisk arbeid. Nofima tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjon og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og arbeidserfaring)
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med orginale vitnemål og attester

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen kontakt seniorforsker Åge Oterhals, tlf: +47 95 70 46 69, e-post: aage.oterhals@nofima.no eller forskningssjef Mari Moren tlf: +47 92 23 71 21 e-post: mari.moren@nofima.no. 

Søknadsfrist

10. januar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bergen

Forsker innen prosessteknologi – Nofima – Jobbnorge