Seilende inspektør

I Fiskeridirektoratets sjøtjeneste er det ledig to faste stillinger som inspektør

Sjøtjenesten driver med kontroll av fiskefelt i Barentshavet og Norges økonomiske sone. Sjøtjenesten er administrativt lagt til region Nord. Seksjonen har 27 medarbeidere der fire arbeider ved kontoret i Tromsø (seksjonssjef og tre rådgivere). De resterende er seilende inspektører på fiskefartøy og Fiskeridirektoratets to hurtigående fartøy.  Seksjonen har en sentral rolle i ressursforvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet.  Stillingene byr på mange utfordringer innen oppfølging av den daglige utøvelsen av fiskeriene og aktiviteten styres gjennom risikovurdering.

Bordinger av fiskefartøy og draging av fiskeredskaper, f.eks. teiner, er en viktig del av arbeidsoppgavene. Det stilles derfor krav til god helse. Inspektørene må påregne andre oppgaver ved seksjonen som tokt med leide fartøy og fartøy i ordinært fiske, men vil under opplæringsfasen være tilknyttet de hurtiggående fartøyene i sjøtjenesten som driver kontroll og overvåkning av fiskeriaktivitet i kystnære farvann langs hele norskekysten.

Anonym søknadsprosess

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder. Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisk prøvetaking av fangster
 • Databehandling av prøvetaking og observasjoner
 • Rapportering / informasjonsutveksling
 • Ressurskontroll og redskapskontroll
 • Planlegging og gjennomføring av toktvirksomhet og kontroller
 • Periodevis oppgaver ved regionkontoret

Se video av inspektører i aksjon

Videoen er laget i forbindelse med en inspeksjon ombord på fiskefartøyet “Anna-Sofie”.

Kvalifikasjoner

 • Nautisk utdannelse som dekksoffiser kl. 1
 • Aktiv/gyldig navigasjonssertifikat dekksoffiser kl. 3
 • Gyldig helseerklæring/sjømannsattest
 • Søkere må ha erfaring som fiskeriinspektør/navigatør på fiskefartøy de siste 5 år
 • Utvidede IT-kunnskaper for daglig bruk av dokumentsystemer, app-registrering, behandling av foto- og videoutstyr m.m.
 • Teknisk innsikt for å operere drone og ROV
 • Erfaring fra elementert vedlikehold av båt

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, nøyaktig og effektiv
 • Positiv og løsningsorientert
 • God til å kommunisere med næringsaktører og samarbeidende myndigheter
 • Gode samarbeidsevner og fungerer godt i arbeidsgrupper/team
 • God gjennomføringsevne/-vilje

Lønn og betingelser

 • Stillingen er lønnet fra kr. 745.000,- til 815 000,- pr. år avhengig av kompetanse og praksis
 • Inspektørene har omlag 145 toktdøgn pr. år + 2-4 uker kurs og samlinger.
 • Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse
 

Om stillingen

 • Kontakt seniorrådgiver Jørgen Meland, tlf.: 480 37 906
 

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, omtrent halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ønsker vi å oppnå en balansert sammensetning av alder, kjønn og etnisitet i virksomheten.

Søknadsfrist

28. oktober 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Tromsø

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Særlig Barentshavet og Norsk Økonomisk Sone (NØS)

Seilende inspektør – Fiskeridirektoratet