Project Manager

Vil du lede implementeringen av internasjonalt anerkjent, AI-drevet løsning innen Supply Chain Planning?

CONTACT
Filip Skogstad
Executive Search & Consulting

Coleagues
Heidi Holm
Executive Search & Consulting

About

Founded in 2014
Project Manager – Blue Ridge – Skogstad & Co