Ledige stillinger som Branningeniør/Ingeniør/Inspektør

Forebyggende avdeling søker 4 nye kollegaer med et brennende engasjement rundt det å forebygge -

Forebyggende avdeling ansvarsområde er å ivareta kommunenes forpliktelser i brannvernlovgivningen. systematisk risikobasert brannforebyggende arbeid i regionen. Avdelingen har 20 ansatte og er lokalisert på 5 lokasjoner i regionen. 

Vi styrker nå vår kapasitet og kompetanse innenfor ansvarsområdet med 4 stillinger. Vi søker etter deg som har interesse for brannvern og ønsker å bidra til å utvikle avdelingen videre. 

Hva gjør vi?

Vi driver med systematisk risikobasert forebyggende arbeid innenfor brannvernområdet. Dette oppnås gjennom oversikt over brannrisikoer, vurderinger av risikoforhold, og gjennomføring av tiltak i regionen. Noen viktige satsingsområder for tiden er risikogrupper, farlige stoffer og større arrangementer.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, identifisering og vurdering av brannrisikoer
 • Planlegge og gjennomføring av tilsyn og andre aktiviteter
 • Evaluering av hendelser
 • Saksbehandling innenfor ansvarsområdet
 • Rådgivning og veiledningsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor / ingeniør innen brann, bygg eller annet relevant fagområde
 • For en av stillingene kan bakgrunn innenfor kjemi være aktuelt
 • Kunnskap om brannvern i bygninger
 • Kunnskap om systematisk HMS arbeid i virksomheter
 • Det stilles formelle krav til stillingene i forskrift om organisering av brannvesen. Søkere som ikke oppfyller kravene, må være villig til å gjennomføre nødvendig utdanning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling
 • Kunnskap om risikoanalyser og risikostyring innenfor HMS området
 • Risiko- og sårbarhetsvurdering
 • Kunnskap om farlige stoffer
 • Kunnskap om regulerende rammebetingelser innenfor brannvernområdet
 • Statistikk og analyse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig
 • God relasjonsbygger
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Evne til å motivere 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode IT-kunnskaper

Spørsmål om stillingen/Annet

Avdelingsleder Ivar Hogstad Telefon: 755 57 403/900 13 870 e-post: ivar.hogstad@saltenbrann.no

HR-Sjef John-Ivar Strøm Telefon 404 37 637 e-post: jis@saltenbrann.no

Annet:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Salten Brann benytter seg av Jobbnorge sitt rekrutteringsverktøy. Aktuelle vedlegg lastes opp i tilknytning til søknaden. Ved tekniske spørsmål knyttet til utfylling av CV og søknad kan Jobbnorge kontaktes på telefon: 75 54 22 20 eller e-post: kundeservice@jobbnorge.no

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i Salten Brann gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Om Salten Brann

Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap som eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Værøy og Sørfold. Det er til sammen 380 medarbeidere i selskapet hvor av 300 av disse er deltidsstillinger.
Regionen har over 80 000 innbyggere med stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret for 110-nødmeldetjenesten for Nordland. Selskapets hovedkontor er i Bodø i nye flotte lokaler på Albertmyra.
Salten Brann IKS sitt viktigste bidrag til samfunnet er å verne liv, helse, miljø, natur og materielle verdier, mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff, farlig gods og andre akutte ulykker, samt tilsiktede hendelser.  

Salten Brann er en levende og offensiv organisasjon i utvikling med et tydelig samfunnsoppdrag.

Forebyggende avdeling skal gjennom målrettet forebyggende arbeid bidra til å redusere antall branner og ulykker samt konsekvensene av disse. Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er også en del av Forebyggende avdeling. Avdelingen har et spesielt fokus mot boliger og er en viktig ressurs i det forebyggende arbeid.

Søknadsfrist

12. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø

Omfang

Heltid (4 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bodø

Branningeniør/Ingeniør/Inspektør – Salten Brann IKS – Jobbnorge ID 209786