Trives du med utfordringer både på strategisk og operativt nivå?

Kommunikasjonsdirektør

Om Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

 


Vi er om lag 200 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.

Om arbeidsområdet

Landbruksdirektoratet har et bredt samfunnsoppdrag. Landbruksdirektoratet er viktig for mange næringsdrivende og god brukerdialog er avgjørende for oss.  Vi setter landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet ut i livet, bidrar til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gir råd om politikkutviklingen. Vil du bli med oss i dette arbeidet?  

Vi ønsker en enda mer målrettet, tydelig og helhetlig kommunikasjon, både mot brukere og samfunn. Er dette en utfordring som motiverer deg? Er du en leder som setter retning, gir trygghet og gode råd og som trives med utfordringer både på strategisk og operativt nivå?  Da kan det være deg vi leter etter.  

Du vil bli medlem av Landbruksdirektoratets toppledelse og stillingen rapporterer til administrerende direktør. Du skal lede en kommunikasjonsstab på fem personer.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og styrke det strategiske og operative kommunikasjonsarbeidet i direktoratet  
 • Lede kommunikasjonsstaben 
 • Være strategisk rådgiver for direktør og ledelse 
 • Videreutvikle digitale kanaler og synligjøre effekten av kommunikasjonsvirkemidlene  

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant universitet-/høyskoleutdanning, primært på masternivå  
 • Bred erfaring med kommunikasjonsfaglig arbeid  
 • Ledererfaring, helst fra offentlig sektor  
 • God digital kompetanse og god forståelse for digital kommunikasjon  
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk 
 • Du må ha god samfunns- og rolleforståelse  
 • Kjennskap til landbrukssektoren og Landbruksdirektoratets samfunnsoppdrag er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Du er trygg i lederrollen og er utviklings- og resultatorientert  
 • Du har motiverende lederstil og legger til rette for kunnskapsdeling og samhandling   
 • Du bygger gode relasjoner gjennom tydelig ledelse  
 • Du har god organisasjons- og helhetsforståelse   
 • Du setter deg raskt inn i komplekse spørsmål og problemstillinger  

Kontaktperson for stillingen

Administrerende direktør Jørn Rolfsen, telefon 78 60 60 01 / mobil 908 55 962

Seksjonssjef HR Pia Willanger, telefon 78 60 60 41 / mobil 938 07 025

Vi tilbyr

 • Fast stilling som kommunikasjonsdirektør med stillingskode 1062 Direktør i lønnsspenn fra kr 906 000,- til kr. 1 019 400,- (ltr. 84-88). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter gjennom løsning av komplekse oppgaver og problemstillinger.
 • Et godt fagmiljø med mulighet for faglig utvikling gjennom teamarbeid.
 • Et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og utstrakt samarbeid både internt og eksternt.
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av utgifter til trening.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 • Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.

Søknadsfrist

2. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Stortingsgata 28

JobbNorge – Landbruksdirektoratet – Kommunikasjonsdirektør – ID 206425