Stilling/tittel
Direktør Salg & Marked for
e-handel og logistikk

Arbeidsgiver
Posten

Kontaktperson
Hedda Tollefsrud
Thomas Magnus

Hjemmeside
posten.no

Direktør Salg & Marked for e-handel og logistikk

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden. Bring er vårt tilbud til det nordiske markedet. Bring tilbyr løsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge. Vår visjon «Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre» forteller hva vi strekker oss mot, og ønsker å oppnå for våre kunder. Våre verdier er «tar ansvar», «spiller på lag» og «vil mer». Gjennom verdiene gjenspeiler vi et konsern som er til å stole på i alle sammenhenger med engasjerte og stolte medarbeidere. For mer informasjon, besøk oss gjerne på bring.no.

Divisjon E-handel og logistikk leverer standardiserte pakke-, gods- og lagertjenester til netthandel og bedriftskunder i Norden og går under merkevaren Bring. Divisjonen er et sterkt vekstområde for konsernet, både i Norge og spesielt i Danmark, Sverige og Finland hvor konsernet har en utfordrerposisjon.

For å styrke satsningen videre, skal divisjonen nå knytte til seg en ny direktør Salg og Marked som vil ha et sentralt ansvar i å videreutvikle Bring og styrke konsernet som en e-handelsekspert. Rollen er den tyngste salgsrollen i Norge med en nordisk organisasjon på rundt 225 medarbeidere og rapporterer til Konserndirektør E-handel og Logistikk. Divisjonen har lansert en ny forretningsplan for å understøtte Postens strategi mot 2025, hvor Direktør Salg og Marked vil ha en sentral rolle i å realisere divisjonens ambisiøse vekstmål i Norden.

Stillingen er hovedsakelig lokalisert i Oslo, på Posten Norges hovedkontor, men det er åpent for kandidater bosatt i hele Norden da dette er en stilling med nordisk ansvar.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • realisere divisjonens forretningsplan mot 2025 for å sikre sterk vekst og lønnsomhet
 • videreutvikle og bygge et sterkt nordisk lederteam som jobber effektivt og kollektivt sammen
 • sikre smidige prosesser for dynamisk styring og oppfølging av salgs- og markedsplaner
 • videreutvikle og systematisere verdibasert salg som en sentral prosess i divisjonen
 • sikre systematisk samhandling mellom salg, tjenester og drift for å levere høy kundeverdi
 • være ansvarlig for å drive gjennom store bid-prosesser i Norge og Norden
 • strømlinjeforme markedsfunksjonen og digitale kanaler for å styrke innsikt og verdi
 • sikre kontinuerlig effektivisering og digitalisering av salgsprossen for å forenkle hverdagen
 • sørge for riktig og optimal organisering slik at Salg og Marked når sine mål
 • engasjere til kontinuerlig utviklingsarbeid, både i divisjonen og mot andre enheter i Posten
 • være en aktiv sparringspartner og utfordrer for å styrke salg og skape sterke resultater

Kvalifikasjoner

Rett kandidat er en kommersiell og markedsorientert leder med lidenskap for salg og skape resultater. Du er strategisk og analytisk sterk, og er opptatt av å være en motiverende og engasjerende leder som dyktiggjør andre. Videre er følgende kvalifikasjoner viktige:

 • relevant høyere utdanning
 • tung erfaring fra store tverrfaglige forhandlinger, nasjonalt og internasjonalt
 • dokumenterte resultater fra store og komplekse bid-prosesser med kryssfunksjonelle team
 • erfaring med å forstå kundens verdikjede og utforme relevante verdiforslag
 • innsikt og erfaring fra logistikk og verdikjede i en e-handels kontekst
 • meget sterk forståelse av kundens forretningsprosesser og kundens kunde
 • tung erfaring med å benytte data og analyseverktøy for å optimalisere salgsprosesser
 • kommersiell teft og nysgjerrighet for hvordan store trender og drivere kan omsettes til verdi
 • erfaring med å jobbe i eller mot komplekse og store organisasjoner med mange interessenter
 • meget gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig – både norsk og engelsk

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Hedda Tollefsrud eller Thomas Magnus i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00. Søknad og CV bes registrert snarest og senest innen fredag 22. oktober 2021.

Wergelandsveien 7
0167 Oslo
+47 22 06 87 00
post@iscogroup.no

Logo Linkedin

Posten Norge AS – Direktør Salg og Marked – Isco Group