Er du vår nye medarbeider?

Boligkontoret har ledig vikariat som rådgiver boligutleie

Bygg- og eiendomstjenesten er Harstad kommunes eiendoms -og arealforvalter. Vi har ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, drift og vedlikehold av formålsbygg og boliger, samt renholdstjenester og kantinedrift.

Oppfølging av kommmunale utleieboliger omfatter drift og forvaltning av ca 400 boenheter, inklusive omsorgsboliger. Harstad kommune samarbeider med Husbanken og deltar i nettverk med øvrige kommuner i Nord-Norge. Det er prioritert tiltak for å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger ved kjøp og bygging, delfinansiert av Husbankens tilskuddsordninger.

Boligkontoret behandler søknader om kommunal bolig, samt startlån og tilskuddsmidler med en årlig ramme på ca. 50 millioner kroner.

Fra høsten 2020 starter prosjektet Housing First, rettet mot kommunale leietakere. Prosjektet har 2 prosjektstillinger.

Stillingen rapporterer til enhetsleder for Bygg – og eiendomstjenesten.

Kan dette være noe for deg? Ta gjerne kontakt med enhetsleder Jan Dag Stenhaug for en uformell samtale.

Er du vår nye medarbeider?
Vi har ledig 100 % vikariat som rådgiver- boligutleie for perioden 01.10.2020 – 31.08.2023, med mulighet for fast ansettelse.

Kompetanse og personlige egenskaper:

Det er ønskelig at du har:

 • Utdanning innen juridiske fag og/eller økonomi, fortrinnsvis master i rettsvitenskap/master i økonomi.
 • Søkere med annen utdanning og relevant praksis vil også bli vurdert.

For å lykkes i denne stillingen må du:

 • Ha god fremstillingsevner både skriftlig og muntlig.
 • Ha gode evner til å arbeide selvstendig og til å strukturere egen arbeidshverdag.
 • Ha gode evner til samarbeid på tvers av enhetene i kommunen.
 • Være serviceinnstilt.
 • Ha god arbeidskapasitet.
 • Ha kjennskap til offentlig forvaltning og gjeldende regelverk/rettsområder.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Etablere gode rutiner i saksbehandlingen.
 • Løpende oppfølgning av leiekontrakter i kommunens eiendomsportefølje.
 • Løpende rådgivning og bistand til enheten innenfor relevante rettsområder, herunder utrede enkeltproblemstillinger, utforme vedtak, og ev. klagebehandling.
 • Utarbeide vedtak i forbindelse med tildeling/oppfølgning av utleieforhold.
 • Følge opp husleierestanser og øvrige økonomiske forhold, samt gi bistand i behandling av startlån.
 • Bistand ved kjøp/salg av utleieboliger.
 • Gi bistand/behandle innsynsbegjæringer.
 • Skape god samhandling med øvrige kommmunale enheter i saksbehandlingen.

I Harstad kommune får du:

 • Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
 • Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Ta kontakt med våre kontaktpersoner.

Søknadsfrist: 15. september 2020
Harstad kommune
Rådgiver
Vikar på dagtid
Bygg- og eiendomstjenesten

Kontaktperson: 

Jan Dag Stenhaug
Bygg- og eiendomssjef
Harstad kommune – Rådgiver boligutleie