Saltdal kommune søker etter
førstekonsulent til vår økonomiavdeling.

Økonomiavdelingen er en del av sentraladministrasjonen i Saltdal kommune, og er lokalisert på rådhuset på Rognan. Økonomiavdelingen fører tilsyn og kontroll med kommunens økonomi- og finansforvaltning. 

Hovedoppgavene består i føring av kommunale regnskaper, budsjettarbeid, behandling av inn og utgående fakturaer, innkreving av kommunale krav, lønn, fraværsregistrering, refusjonsbehandling, inn- og utlån, eiendomsskatt, koordinering av kommunens innkjøpspolitikk og veiledning ovenfor ansatte og kommunens virksomheter. 

I forbindelse med en permisjon ønsker vi en ny medarbeider. Stillingen er midlertidig frem til 31.03.2021, med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Eiendomsskatt, blant annet besiktigelse av eiendommer, sekretariat for takstnemndene, fakturering, og behandling av klager. 
 • Bokføring og avstemming av kommuneregnskapet
 • Bidra med årsavslutning
 • Generell saksbehandling innenfor økonomi
 • Andre forefallende arbeidsoppgaver som tilhører økonomi

Må krav utdanning:

 • Minimum Bachelorgrad innenfor økonomi
 • Gode IKT kunnskaper
 • Erfaring med saksbehandling
 • Meget gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig 

Ønskelig krav:

 • Revisjonsfag
 • Erfaring fra offentlig regnskap
 • Interesse for juridiske spørsmål
 • Det er fordel med kjennskap til programvarene Komtek og Visma
 • Erfaring fra offentlig forvaltning

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og takle mange oppgaver i en hektisk hverdag
 • Fleksibel og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet

Det legges stor vekt på personlig egenskaper, samt skikkethet. Med ønske om snarlig tiltredelse. 

Vi tilbyr:

 • Tariffavtale med ordnede lønns- og arbeidsvilkår. 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Kompetanseutvikling 

Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finner du på www.saltdal.kommune.no under ledige stillinger.

Ufullstendige søknader uten CV og Søknadstekst vil ikke bli vurdert. Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, enten personlig oppmøte eller ved bruk av Teams. Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Saltdal kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. 

Søkere som ønsker å bli unntatt fra offentliggjøring må oppgi dette i søknaden. Søkere kan likevel bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25).

Søkere som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i søknaden.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Økonomisjef Pål Viggo Mortensen på telefon: 481 58 363 eller per e-post: pvm@saltdal.kommune.no

Søknadsfrist: 19. juli 2020

Søknadsfrist

19.07.2020

Utlyst

30.06.2020

Stilling

Førstekonsulent regnskap

Stillingstype

Vikariat

Kontaktinfo

Pål Viggo Mortensen

Økonomisjef
 481 58 363
 pvm@saltdal.kommune.no
Saltdal kommune – Førstekonsulent økonomi