Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Offentlig administrasjon

Sortland kommune – Eiendomsforvalter

Eiendomsforvalter Om stillingenVed Plan og Utvikling, enhet Eiendom, blir det ledig 100% stilling som eiendomsforvalter Eiendomsforvalter representerer Sortland kommune i alle saker som omhandler kjøp og salg av eiendommer. Du har en sentral rolle i kommunens utvikling av næringsområder sammen med øvrig fagmiljø. I forbindelse med kommunens egne utbyggingsprosjekter har du ansvar for verdivurderinger, forhandlinger, […]

Narvik kommune – Prosjektleder ferdselsårer friluftsliv

Om oss Prosjektleder Ferdselsårer Friluftsliv Prosjektleder Ferdselsårer Friluftsliv Midtre Hålogaland friluftsråd søker person med kompetanse som naturforvalter, med plan og kartfaglig kompetanse for snarlig tiltredelse. FNs bærekraftsmål står sentralt i friluftsrådets arbeid. I bærekraftig besøksforvaltning innen friluftsliv og reiseliv er det behov for oppdaterte kartdata om ferdselsårer og friluftslivsområder. Miljødirektoratet startet i 2019 et 5-årig ferdselsåreprosjekt med […]

Scroll to top