Stortings- og
Sametingsvalget 2021

Vi er stolte av at ca. 120 kommuner og fylker velger oss som samarbeidspartner når de skal gjennomføre den lovpålagte valgannonseringen annet hvert år.

Gjennom flere år har vi sikret kostnadseffektiv annonsering til riktig tid. Vi får svært positive tilbakemeldinger fra våre kunder om at vi har et høyt servicenivå og at vår hjelp bidrar til forenkling av arbeidshverdagen til de valgansvarlige i kommunene og fylkene.

I disse dager holder vi på med en oppgradering av valgannonseportalen for å gjøre det enda enklere for de valgansvarlige. 

Noen smakebiter på dette kan du se under.

Vi vil komme med mer informasjon løpende utover 2021 – både om portalen og de enkelte rundene.

Dere må gjerne allerede nå melde interesse for å være med slik at vi får sendt ut informasjon til riktig valgmedarbeider. Send oss en e-post på post@frantz.no

Stortings- og Sametingsvalget 2021