Harstad kommune - attraktiv hele livet

Foto: Harstad kommune

Vågsfjordens perle er et nav i sin region og en viktig premissgiver for arbeidsliv og fritid, både lokalt og regionalt. Harstad kommunes slagord “attraktiv hele livet” forplikter på alle områder i tjenesteleveransene til kommunens næringsliv og innbyggere. Det får konsekvenser for kommunens rekrutteringsarbeid.

Harstad kommune sysselsetter cirka 2000 ansatte innen svært mange og ulike fagområder. Medarbeiderne skal forvalte fellesskapets verdier på en best mulig måte og det er derfor helt avgjørende at kommunen evner å også være attraktiv for de beste kandidatene.

– For å være attraktiv hele livet må kommunen levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv gjennom hele livssyklusen og alle stadier i livet. Vi har et stort samfunnsansvar der vi skal forvalte fellesskapets verdier på svært mange ulike fagfelt. Til det trenger vi gode fagfolk, sier Max Jenssen, personalsjef i Harstad kommune.

Tiltak og rutiner for å håndtere koronakrisen har selvfølgelig vært hovedprioritet for kommunens arbeid den siste tiden. Samtidig har det vært viktig å løfte blikket fremover mot den nye og mer normale hverdagen.

– Smittebegrensing har medført store endringer i arbeidshverdagen, og vår hovedprioritet har vært og er liv og helse. Samtidig har det vært viktig for oss å holde hjulene i gang, så langt det har vært mulig. Det betyr at vi også må sørge for å fylle på med nødvendig kompetanse, sier Jenssen.

Årlig lyser kommunen ut flere hundre stillinger. Èn av de største utfordringene, uavhengig av om rekrutteringene skjer under Covid-19 eller i en normalsituasjon, er å nå ut med utlysningen til de kvalifiserte kandidatene.

– Vi skal ha engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere og ledere. Vi ønsker oss de flinke medarbeiderne som kan levere gode og meningsfulle tjenester – hver dag. For å ikke tape i konkurransen om de kloke hodene, må vi opprettholde et jevnt trykk på rekrutteringen, være synlige og tilstede, sier Jenssen.

Bruker ny, norsk teknologi

Jenssen leder et sterkt team innen HR med nettopp engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste mennesker. De søker stadig etter forbedringer i rekrutteringsarbeidet og har blant annet tatt i bruk teknologiske hjelpemidler.

– Å tiltrekke de mest relevante kandidatene er essensen når man jobber med rekruttering. God ressursutnytting og kostnadseffektive prosesser er også avgjørende. Derfor bruker vi en norsk rekrutteringsteknologi som sikrer at våre jobbannonser treffer mer direkte på de kandidatene som er aktuelle for oss, forklarer Jenssen.

Rekrutteringsteknologien Jenssen refererer til er utviklet av Frantz, et kompetanse- og teknologiselskap som har spesialisert seg på å nå de potensielle jobbsøkerne gjennom det de kaller datadrevet kandidatsøk. 

– Frantz er en profesjonell og serviceinnstilt samarbeidspartner som leverer det de lover. De er raske til å respondere på henvendelser, optimaliserer kampanjene underveis og holder oss oppdaterte på hvordan det går. Med hjelp fra Frantz har Harstad kommune fått mange nye, dyktige kollegaer, forteller personalkonsulent i Harstad kommune Grete Helen Sebulonsen.

Frantz Tech sporer kandidatreisen, samler og analyserer data og gir kundene innsikt i og kontroll over annonseringen gjennom hele utlysningsperioden. Datadrevet kandidatsøk handler om å nå de riktige kandidatene i de riktige kanalene og til riktig tid.

– Vår teknologi og kompetanse gir oppdragsgivere, som Harstad kommune, muligheten til å nå en definert målgruppe. Tidligere kastet alle ut nettene sine så bredt som mulig. I dag kan man sørge for at stillingsannonsen kun treffer de som kan være aktuelle for stillingen. Harstad kommune har hatt vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi og endre tradisjonelt tankesett om stillingsmarkedsføring. Det er en glede å se at teknologien også har fungert godt i krisetiden, sier Ragnhild Geirsdatter Nordvik, ass. daglig leder i Frantz.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Max Jenssen, personalsjef i Harstad kommune, 992 09 025

Grete Helen Sebulonsen, personalkonsulent i Harstad kommune, 908 87 391

Ragnhild Geirsdatter Nordvik, assisterende daglig leder i Frantz, 976 63 032

Hvorfor datadrevet kandidatsøk?

Play Video
0 %
Økt annonseeffekt
0 %
Økt trafikkvalitet
0 %
Økt konverteringsrate
0 %
Lavere konverteringskostnad
Harstad kommune – attraktiv hele livet​