OSLO

Prosjektforvalter Sirkulær plastøkonomi - Handelens Miljøfond

Næringslivets mest spennende miljøsatsing trenger deg som vil drive faglig miljøvern og er utålmodig etter resultater.

På vegne av Handelens Miljøfond søker vi etter en Prosjektforvater Sirkulær plastøkonomi. Du vil få ansvar for gjennomføring av programmer, utlysninger og prosjekter fra planlegging via tildeling og til avslutning. Prosjektforvalteren skal bidra betydelig til HMFs faglige utvikling og kompetanse, særlig innen sirkulær plastøkonomi.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

 • Bidra til oppnåelse av våre formål
 • Bidra til at vår bruk av midler blir stadig mer effektiv
 • Øke vår kunnskap om utvikling og virkemidler for en sirkulær plastøkonomi
 • Utvikle og følge opp strategiske prosjekter
 • Planlegge og gjennomføre utlysninger og søknadsprosesser
 • Gjennomføre søknadsbehandling
 • Ha ansvar for tildelte prosjekter
 • Sikre god prosjektoppfølging og rapportering
 • Bidra til kommunikasjon knyttet til prosjekter
 • Skape god dialog med fagmiljøer

Kompetanse: 

 • Høyere utdanning på minumum masternivå
 • Forståelse av fagfeltene plast, bærekraft og sirkulær økonomi
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper:

 • Høy evne til systematikk, ryddighet og oversikt
 • Høy arbeidskapasitet, selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Evne til objektiv og kritisk vurdering av søknader og initiativ
 • God evne til lagarbeid, samarbeid og gode sosiale evner
 • God evne til nettverksbygging og å være en konstruktiv partner for prosjekteiere
 • God forståelse av samfunnsspørsmål, handel og næringsliv og offentlig forvaltning
 • Stort engasjement og evne til nytenking
 • Erfaring med ekstern prosjektoppfølging
 • Løsningsorientert, analytisk, strukturert
 • Høy integritet

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond og handelens felles storsatsing for å løse plastens miljøproblemer. Vi skal bidra på et nytt nivå med å flytte plast fra å skape store miljøproblemer til å bli del av en sirkulær økonomi. Vi støtter og samarbeider med bedrifter, teknologer, forskere, kommunikasjonsfolk, kunstnere, miljøvernere, plastryddere og myndigheter. Vi er også Norges viktigste grep for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv.

Sted
Oslo

Selskap
Handelens Miljøfond

Arbeidssted
Henrik Ibsens gate 90

KONTAKT
Morten Dreyer
Daglig leder / Partner – Oslo

Prosjektforvalter Sirkulær plastøkonomi – Handelens Miljøfond – Succedo