Er du praktisk anlagt og ønsker å bidra til det grønne skiftet? Spennende lederjobb innenfor forskning og utvikling.

Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Apelsvoll

Nøkkelinformasjon

NIBIO Apelsvoll søker en praktisk anlagt leder som vil få ansvar for drift- og utvikling av infrastruktur. Stasjonsleder har en viktig rolle i å legge til rette for forskningsaktivitetene som foregår på norges største agronomiske forsøksstasjon. 

Vi kan love spennende og utviklende arbeidsoppgaver – og en svært variert arbeidsdag.

NIBIO Apelsvoll ligger på vestsiden av Mjøsa på Kapp i Østre Toten, 15 km sør for Gjøvik og 120 km nord for Oslo.

Stillingens hovedoppgaver

 • Koordinere, samordne og tilrettelegge nødvendig infrastruktur for alle aktuelle fagavdelinger, forskningsprosjekter og ansatte som har arbeidsplass ved forskningsstasjonen
 • Sørge for god agronomisk drift av alle tilhørende arealer, også de som ikke er direkte knyttet til feltforsøk
 • Utvikle, tilpasse og vedlikeholde all infrastruktur ved stasjonen
 • Bidra til informasjonsutveksling på tvers av fagavdelinger og være en aktiv bidragsyter til arbeidsmiljøet for alle som jobber på stasjonen
 • Økonomisk styring og kontroll innenfor de fastsatte rammene til stasjonen
 • Personalansvar med rekruttering, faglig utvikling og oppfølging av de ansatte i eiendomsstaben
 • HMS-ansvar for forskingsstasjonen
 • Profilere og representere NIBIO lokalt og regionalt og medvirke til samarbeid med eksterne aktører og andre avdelinger i NIBIO

Kvalifikasjonskrav

 • Landbruksfaglig eller annen relevant utdanning, gjerne på masternivå, innenfor de forskningsområdene som er representert på stasjonen. Omfattende, relevant praktisk erfaring vil delvis kunne kompensere for utdanning.
 • Solid og relevant agronomisk kompetanse
 • Ledererfaring
 • Gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er en fordel om du har

 • Innsikt i forskingsområdene som blir gjennomført ved stasjonen
 • Forståelse for feltforsøk og tilhørende krav til nøyaktighet
 • Praktisk erfaring med jord- og plantekultur og landbruksteknisk innsikt
 • Erfaring innen eiendomsforvaltning
 • God kjennskap til landbruksnæringa og har et godt nettverk med næring og forvaltning i regionen

Personlige egenskaper

 • Positiv, omgjengelig og serviceinnstilt
 • Gode lederegenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Evne til å arbeide resultat- og markedsorientert
 • Løsnings- og utviklingsorientert

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som Avdelingsleder kode 1407, lønnstrinn 65 – 74 (kr 583.900 – 691.400 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt eiendomsleder Rolf Johansen tlf 995 20 078 eller stasjonsleder Petter Lunde 480 67 801

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, “søk stillingen”.
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Generelle opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om NIBIO og NIBIO Apelsvoll

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

NIBIO Apelsvoll disponerer 800 daa dyrket jord, har stor maskinpark og en velfungerende bygningsmasse tilpasset en omfattende forskningsvirksomhet innenfor landbruket.  Forskningsstasjonen har stor aktivitet innenfor korn og frøvekster, grønnsaker, poteter, bær, landbruksteknologi og systemanalyse. Senter for presisjonsjordbruk er knyttet til stasjonen. Nærmere 40 medarbeidere i Nibio har Apelsvoll som arbeidssted.

Les mer om NIBIO Apelsvoll her.

Søknadsfrist

15. april 2021

Kommune

Østre Toten

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Apelsvoll, Kapp i Østre Toten

Avdelingsleder – NIBIO – Jobbnorge – ID203015